Nyligen öppnades Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) vid Västerbottens museum i Umeå. Centret ska verka som en nationell plattform för dokumentärfotografi för hela landet, med utställningar, seminarier, forskning och samtal. SJCD är uppkallat efter den prisbelönte dokumentärfotografen Sune Jonsson som skildrade småbrukarnas vardag i en tid då Sverige förvandlades från jordbrukarsamhälle till industrination. Förutom hans fotografier och filmer rymmer det nya centret drygt fyra miljoner bilder från 1800-talet till idag.

I söndags öppnades utställningen Tidens långsamhet och livets flykt som pågår till fjärde november. Temat för bilderna som visas är människors skilda livsvillkor, vardag och arbete i dåtid och samtid. Exempel på samtida dokumentärfotografi är Elin Berges bilder på thailändskor som vistas i den norrländska glesbygden, både som bärplockare och som bofasta i äktenskap med män från orten.

Petter Engman har följt hur renskötarna arbetar idag, och Johannes Samuelsson blottlägger brister i de demokratiska processerna via skildringen av rivningen av Apberget i Umeå 2013 som användes för politiska möten.

I mötet mellan dåtid och samtid är tanken att utställningen ska bidra till kunskap om dagens samhälle. Här möter vi småjordbrukare och industriarbetare, hårt drabbade av strukturomvandlingar – och tar del av hur arbets- och levnadsformer har förändrats under de senaste decennierna.

Bildernas berättelser hjälper till att göra samhällsutvecklingen mer begriplig.

Yvonne Rittval

Utställning

Tidens långsamhet och livets flykt – Fotografi från 1800-talet till i dag i kulturhistoriska samlingar och arkiv

Västerbottens museum