Ett nytt globalt avtal kan leda till bättre villkor för textilarbetare. Svenska H&M har kommit överens med FN-organet ILO om att samarbeta om arbetsvillkor och löneutveckling.

Avtalet innebär att det svenska modeföretaget förbinder sig att tillsammans med FN-organet stärka arbetsmarknadsrelationer, löner och utbildning hos de underleverantörer som H&M använder sig av. Det ska även bli lättare att organisera sig fackligt.

Karl-Johan Persson, vd på H&M, säger i en kommentar att avtalet bidrar till att stärka företagets relationer på den marknader där de producerar.

– ILO, med sin unika trepartssammansättning, är den perfekta partnern för att ta itu med frågor som löner, utbildning och kompetensutveckling inom textilindustrin, kommenterar han.

Erik Andersson på IF Metalls internationella avdelning välkomnar avtalet med ILO.

– Det är ett steg i rätt riktning och kan leda till att det blir lättare att organisera sig i många länder. Men det hade varit ännu bättre om de skrivit under ett ramavtal med det globala facket Industri all i stället. Då hade det blivit ännu lättare att organisera oss eftersom vi då också hade kunnat se vilka underleverantörer H&M anlitar, säger han.

H&M har ungefär 800 underleverantörer runt om i världen.