S och MP ensamma i regeringen är inte vad LO-medlemmarna önskat sig. Alternativet hamnar långt ner på listan över önskeregeringar och V är en betydligt populärare regeringspartner.

Socialdemokraterna som ensamt regeringsparti är favoritalternativet för LO-medlemmarna, enligt uppgifter som SVT tagit fram åt Arbetet från sin valundersökning, Valu. På frågan vilket eller vilka partier LO-väljarna helst såg i en regering efter valet, svarade 20 procent att en S-regering vore det bästa.

Det näst populäraste alternativet, som 11 procent önskade sig, var en rödgrön regering med S, V och MP och därefter kom alternativet att Socialdemokraterna skulle regera tillsammans med Vänsterpartiet.

Regeringsfrågan är en svår nöt att knäcka för Socialdemokraterna med tanke på Sverigedemokraternas vågmästarroll. Efter att partiet redan i måndags stängt dörren till Vänsterpartiet är det troligt att S bildar regering med Miljöpartiet och att regeringen sedan får söka stöd över blockgränserna för att få igenom förslag.

En sådan regeringskonstellation är dock inget LO-medlemmarna önskat sig. En regering med S och MP sågs som förstahandsalternativ av 4 procent av LO-förbundens medlemmar. Alternativet hamnar därmed på sjätteplats på önskelistan, och får stöd av färre LO-medlemmar än en regering med bara Sverigedemokrater.

karlpetterthorwaldsson– Oj, det var överraskande. Och alternativet S, V, MP och FI har alltså högre stöd än bara S och MP? Intressant. Det kommer i alla fall högre än en ren Moderatregering, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, i en första reaktion när han får se Arbetets lista.

När han funderat en stund säger han att det ändå inte är så förvånande med det låga stödet för en S-ledd regering med miljöpartister. Miljöpartiet lägger en del politiska förslag som många LO-medlemmar ogillar. Det handlar till exempel om höjda priser på bensin, diesel och el, enligt Karl-Petter Thorwaldsson. Sådana kostnadsökningar drabbar inte bara LO-medlemmarnas privatekonomi utan upplevs också som ett hot mot deras jobb, till exempel inom transportsektorn och i den energislukande industrin.

Det finns också en misstro mot Miljöpartiet i LO-leden, vilket en kartläggning som Arbetet gjorde i våras också visade.

– Mp har historiskt varit svajiga när det gäller arbetsrätten, men där har det hänt mycket inom partiet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Även om LO-väljarna hellre hade sett andra regeringsalternativ tycker Karl-Petter Thorwaldsson inte att det ska påverka S-ledaren Stefan Löfvens regeringsbildning. Han konstaterar att han måste se till vad som är bäst för hela folket och samhället och inte bara lyssna till LO-medlemmarna, och att det bästa är att hitta ett alternativ som kan få brett stöd i riksdagen.

– Om Socialdemokraterna håller fast vid de grundläggande sakerna de gick till på, som att förbättra a-kassan och sjukförsäkringen, så får man acceptans hos LO-medlemmarna oavsett hur regeringen ser ut.

Karl-Petter Thorwaldsson vill inte kommentera hur han vill att regeringen ska se ut. Han säger att frågan är tillräckligt komplicerad utan att LO lägger sig i och att han har fullt förtroende för Stefan Löfven.

– Det finns säkert en tid längre fram när vi kommer att ha synpunkter på hur samarbeten ska se ut, men den tiden är inte nu. Fram till regeringsbildningen har vi inom LO sagt att vi tror att Stefan Löfven klarar det här bäst på egen hand.

SVT:s Valu genomfördes på valdagen. De 2 623 medlemmar i LO-förbund som deltog hade därför inte tillgång till valresultatet när de svarade. Det är möjligt att de svarat annorlunda om de känt till det parlamentariska läget efter valet.

LO-medlemmarnas favoritregering

1. S 20 procent

2. S+V+MP 11 procent

3. S+V 7 procent

4. S+V+MP+FI 6 procent

SD 6 procent

6. S+MP 4 procent

7. M 3 procent

M+C+KD+FP 3 procent

9. V 2 procent

S+SD 2 procent

S+V+FI 2 procent

MP 2 procent

Siffran anger andel medlemmar i LO-förbund som nämnt konstellationen när de fritt fått svara på frågan om vilket eller vilka partier de helst vill se i en regering.

Källa: SVT Valu