ELISABETH SVANTESSON

Hon hade hoppats på ett bättre resultat med tanke på att det sett rätt bra ut de senaste veckorna, trots det dåliga utgångsläget. Moderaterna har enligt SVT:s valundersökning tappat runt 8 procentenheter.

Om Fredrik Reinfeldt, som det nu ser ut som, får lämna över till Stefan Löfven, blir det mer av ”platspolitik” i stället för jobbpolitik, anser hon.

– Vi har ju fått till mer varaktiga, permanenta jobb. Vi har ett fokus på vad som ger nya jobb. Vi har fokus på att arbetsgivare ska kunna växa och anställa.

Men väljarna ger er underkänt för den politiken?

– Nu vet vi ju inte exakt vad väljarna har sagt, säger hon men upprepar att om resultatet står sig så är det jobbmotorn hon bekymrar sig mest för.

– Vi ser flera partier som vill höja skatter, som vill höja kostnader för att anställa, vi ser partier som vill att vi ska jobba mindre. Och allt det går i helt fel riktning när vi behöver fler jobb.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha arbetstidsförkortning och Miljöpartiet vill ha friår, förtydligar hon.

– Under mitt år som arbetsmarknadsminister har jag fått en enda fråga eller interpellation från Miljöpartiet och den handlade om friåret.

– Ska vi upprätthålla nivån i välfärd och skola och en bra äldreomsorg är det fler arbetade timmar vi behöver, inte färre. Och friår handlar ju om att en garantipensionär i Laxå får betala ett friår för någon på Södermalm. Det är fel väg att gå.