Foto: Gorm Kallestad

Foto: Gorm Kallestad

 

Karensdagen gör att en hel dags lön går bort direkt vid sjukdom. Och arbetsuppgifter hopar sig. Lösningen för närmare sju av tio blir att gå till jobbet ändå.

Hälsobarometern, en undersökning gjord av företaget Life, visar att en stor del av svenskarna någon gång det senaste året gick till jobbet trots att de inte känt sig friska. En av fem gjorde det regelbundet.

Förutom förlorad arbetsinkomst är det också arbetsuppgifterna som styr: de måste utföras, visar enkätsvaren. En del har också svarat att de inte vill lämna över uppgifter till kolleger.

Sjuknärvaron har också en annan sida. På arbetsplatsen är kollegerna inte så roade av sjuka arbetskamrater.

Ibland var orsaken att de anställda inte insåg att de var sjuka.

– Det viktigaste är att lyssna på sin kropp och stanna hemma och vila, säger Gunnel Åkerman, vd på hälsokedjan Life Sverige, i ett pressmeddelande.

Undersökningen gjordes av Norm på uppdrag av Life under februari 2014. Drygt 1 000 personer deltog och urvalet var riksrepresentativt.