Rusar du ofta in till mötet med andan i halsen några minuter för sent? Du är långt ifrån ensam, oavsett om du är anställd eller chef. En dansk studie visar att sena ankomster bli allt mer accepterade.

På var tredje arbetsplats i Danmark är attityden att det är okej att komma för sent till möten, enligt en undersökning som det danska fackförbundet HK gjort bland 1 359 medlemmar.

Nästan hälften av de tillfrågade svarade dessutom att det oftast är deras närmsta chefer som kommer för sent.

– Jag tror att det handlar om arbetsbördan, men det är ju ett uttryck för dålig disciplin. Om man upplever att ledningen som annars ska föregå med gott exempel alltid kommer för sent, så är det inte långt till att medarbetarna också gör det, säger Mads Peter Klindt, docent vid Aalborg universitet, till det danska vetenskapscentret för Arbetsmiljö, som berättar om undersökningen i sitt senaste nyhetsbrev.

Hälften av cheferna förklarar främst sina sena ankomster med att andra möten dragit ut på tiden. Det är troligen inte en fråga om undanflykter, i alla fall inte så ofta.

En norsk studie från tidigare i år visar nämligen att chefer tillbringar hälften av sin arbetstid i möten. Den danska organisationen Ledarna har också gjort en undersökning som visar att fyra av tio chefer till viss grad ser möten som icke nödvändiga störningar i vardagen. Mer än hälften uppger också att mötena blir allt fler.

Lösningen på problemet är att hålla kortare och effektivare möten, enligt Mads Peter Klindt, som forskat bland annat om arbete och arbetsmarknad. Han hänvisar till ett amerikanskt ordspråk som säger att inga möten ska vara längre än en kvart.

– Långa informationsmöten handlar ofta om allt för många andra saker som bara berör en liten del av mötesdeltagarna, säger han.

Risken med en dålig möteskultur är inte bara att chefer kommer för sent utan också att både arbetsmiljön och samarbetsklimatet påverkas negativt.