Nevs har gjort en ny begäran om rekonstruktion. Handlingarna kom in till Vänersborgs tingsrätt i dag.

Enligt företagets bedömning är en rekonstruktion nödvändig för att Nevs ska överleva.

Den begäran av rekonstruktion som lämnades in i går avslogs av Vänersborgs tingsrätt, som ansåg att planerna som Nevs presenterade var för osäkra. Företaget avsåg då att överklaga till hovrätten men i stället har man alltså lämnat in en ny begäran.

Nevs har omkring 400 miljoner kronor i skulder till leverantörer och flera har vänt sig till Kronofogden för att få sina pengar.

En rekonstruktion skulle innebära att skulderna blir frysta till det att Nevs eventuellt nått ett avtal med sina förhandlingspartners.

– Vi behöver mer tid, sade Nevs kommunikationschef Mikael Östlund i går.

Planerna i den första begäran om rekonstruktion föll inte tingsrätten på läppen och man betecknade de finansiella lösningarna som ”vaga och helt odokumenterade”.

I den förnyade ansökan gör Nevs ett förtydligande till de uppgifter som lämnades i den första.

”Avsikten med ansökan om företagsrekonstruktion är inte att endast erhålla betalningsanstånd utan att genomföra en fullständig finansiell och verksamhetsmässig rekonstruktion av Nevs rörelse, vilket kommer att leda till att skulderna kommer att kunna regleras fullt ut”, skriver företaget som skäl till det nya yrkandet.

Nevs föreslår advokat Lars Eric Gustafsson som rekonstruktör, och enligt honom är det inget märkligt att man gör en förnyad begäran om rekonstruktion.

– I vissa typer av ärenden kan man, om man tycker att man har grund för det, enligt ärendelagen göra en förnyad ansökan i stället för att överklaga eftersom det är fråga om ett domstolsbeslut, säger han till TT.

– Det kan också handla om exempelvis kvarstadsärenden eller konkursärenden.

Lars Eric Gustafsson har inga kommentarer till innehållet i den förnyade begäran.

– Jag kan inte säga mer, men jag hoppas att tingsrätten fattar beslut i dag.

Nevs huvudägare, National Modern Energy Holdings (NMEH) har hittills totalt investerat omkring 3,1 miljarder kronor i Nevs, och bolag i samma koncern har gjort investeringar i batterifabriker i Kina för kommande elbilar från Nevs.

Enligt den nya ansökan om rekonstruktion har NMEH lovat Nevs ett lån på 20 miljoner kronor vilket tillsammans med lönegaranti skulle räcka för driften under de tre—fyra första veckorna.

Därefter kommer, enligt ansökan, ytterligare medel att tillföras Nevs ”i den utsträckning som behövs för att fullfölja rekonstruktionsförfarandet”. Åtgärderna som föreslås anses ”fullt realistiska och genomförbara”.

Vänersborgs tingsrätt kommer att besluta om den nya ansökan i eftermiddag.

Företagsrekonstruktion

• Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men på sikt bedöms ha möjlighet att överleva.

• Företaget självt, eller någon fordringsägare, gör en ansökan till tingsrätten. Om rätten säger ja, utses också en rekonstruktör.

• I rekonstruktionen kan ingå ett offentligt ackord, vilket innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

• Medan rekonstruktionen pågår kan företaget inte sättas i konkurs, ingen utmätning får göras och inga skulder betalas.

• Löner kan utbetalas med statlig lönegaranti, men kostnaden ska då återbetalas av företaget. (TT)