En seger för säkerheten. Så beskriver Tony Gezelius, huvudskyddsombud på Veolia förbudet mot ensamarbete på Öresundstågen.

Arbetsmiljöverket har beslutat att Veolia inte får köra Öresundstågen om det inte finns någon mer tågpersonal än lokföraren ombord. Ett krav som Tony Gezelius, huvudskyddsombud för Seko, ställde redan förra hösten.

– Då körde vi ändå bara ensamma i undantagsfall, kanske ett tåg om dagen. I somras blev läget akut. I juli kördes 29 tåg utan ombordpersonal på bara en dag. Då beslutade jag att lägga ett skyddsombudsstopp, säger han.

Att köra tåg utan tågvärdar är enligt Tony Gezelius en stor säkerhetsrisk om något oönskat skulle inträffa. Tåget kan krocka, passagerare kan bli akut sjuka och i värsta fall kan en brand bryta ut. Om lokföraren arbetar ensam måste han på egen hand både lösa problemen och ta hand om passagerarna.

– Som förare känner man en stark oro och stress inför det här. Vi kan inte garantera de resandes säkerhet, säger han.

Arbetsmiljöverkets beslut innebär att Veolia inte längre får köra med bara en lokförare ombord efter den 2 februari 2015 om inte tre villkor uppfylls. Det handlar om att förarna ska genomgå praktiska övningar i att evakuera tågen, och att en handlingsplan för framtida övningar ska tas fram.

– Sådana praktiska övningar har aldrig funnits på järnvägar förut och jag ser det som omöjligt att Veolia kan ta fram och genomföra dem före februari, säger Tony Gezelius.

Det sista villkoret är att det ska vara möjligt för förarna att göra efterkontroll av dörrar och larm från förarhytten, vilket enligt Tony Gezelius skulle innebära att alla tågen måste byggas om.

– Dessutom finns det inget sådant tekniskt system som fungerar i dag.

Han ser därför Arbetsmiljöverkets beslut som ett förbud mot ensamarbete från och med februari.

– Hindren är oöverstigliga för Veolia. De måste se till så att vi slipper jobba ensamma nu, säger han.

Den slutsatsen delar inte Claes Gotthold, säkerhetsdirektör på Veolia transport.

– Myndigheten har ålagt oss en del åtgärder som de bedömt är rimliga och då utgår jag från att vi kommer att kunna genomföra dem.

Han tillägger att ensamarbete alltid är något oönskat som bara ska förekomma vid undantagsfall, till exempel om personalen är sjuk.

Arbetsmiljöverkets beslut om Öresundstågen är förenat med ett vite på 300 000 kronor. Beslutet kan överklagas inom tre veckor och enligt Claes Gotthold har Veolia ännu inte tagit ställning till om företaget kommer att överklaga.

– Vi kommer att sätta oss och ner och analysera det här beslutet som vi fick i går kväll och sedan fatta beslut om vilka åtgärder vi ska vidta, säger han.

Bland lokförarna har glädjen varit stor över beskedet från Arbetsmiljöverket.

– Kollegorna är fantastiskt lyckliga. Vi har väntat så länge på det här och nu behöver vi bara vänta lite till, säger Tony Gezelius.

 

Läs tidigare text:

Ensamarbete på Öresundståg förbjuds

Ensamarbete på tåg

Transportstyrelsen har inga särskilda föreskrifter som reglerar bemanningen på tåg. Vissa tågföretag har egna förbud mot ensamarbete, medan andra tillåter det i vissa fall. Arbetsmiljöverket har även tidigare fatta beslut om lokförares ensamarbete.  Även regeringen har avgjort frågan då Citypendeln förbjöds att köra pendeltåg utan tågvärdar år 2006.