Socialdemokraterna är redo att samarbeta över blockgränsen – och får stöd för den linjen av LO. Nu måste även Reinfeldt ge besked i regeringsfrågan, kräver LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

En rad opinionsmätningar har visat att de tre rödgröna partierna tillsammans är större än de fyra allianspartierna, men att inget av blocken kan räkna med egen majoritet i riksdagen efter valet.

Vid en pressträff i dag, fredag, varnade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med stort allvar för att Sverige kan få en  svag minoritetsregering som blir beroende av Sverigedemokraterna.

Redan själva regeringsbildandet blir mer tillspetsat än efter tidigare val, på grund av den nya grundlag som ska tillämpas för första gången. Nu måste riksdagen per automatik utse en ny statsminister i en direkt omröstning.

Därefter befarar Karl-Petter Thorwaldsson en situation där en minoritetsregering får hanka sig fram från omröstning till omröstning. Den kan falla redan efter några veckor, om Sverigedemokraterna väljer att stödja oppositionens budgetförslag i stället för regeringens.

– Stefan Löfven har givit besked om hur han ser på den situation vi är på väg mot, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Han har varit öppen med att han är redo att bjuda in andra partier, även över blockgränsen.

– Det är dags att Reinfeldt svarar på vad han gör i ett läge där inget block får majoritet. Den stora bluffen från Reinfeldt i valrörelsen är att bara Löfven måste svara på frågan om regeringspartner. Även Reinfeldt måste ha en ”plan B”.

LO:s ordförande ”törs slå vad” om att Moderaterna efter valet kommer att vara beredda att regera vidare med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Fredrik Reinfeldts tidigare avståndstaganden från SD kommer att väga lätt mot lockelsen att fortsätta regera.

– Jämför med Danmark, eller se på Norge nu senast, uppmanar Karl-Petter Thorwaldsson, som syftar på hur norska Höyre tog med Fremskrittspartiet i regeringen efter valet för ett år sedan.

Socialdemokraternas partiledare, liksom partiets gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, har under våren och sommaren sagt att de kan tänka sig att bryta upp från blockpolitiken. Karl-Petter Thorwaldsson stöder den linjen, och pekar på Folkpartiet och Centerpartiet som de mest naturliga samarbetspartierna.

– Det är inte en vanlig LO-ståndpunkt att säga att vi kan tänka oss en regering över blockgränsen. Men vi är i ett oerhört allvarlig läge.

Allvaret understryks av den rapport om arbetslösheten som LO presenterar i nästa vecka. Arbetslösheten brukar beskrivas med ögonblicksbilder som visar hur många som är utan jobb en viss månad (för närvarande drygt åtta procent av den arbetsföra befolkningen). LO-ekonomen Thomas Carléns rapport visar i stället hur många som har varit arbetslösa under den senaste femårsperioden.

– Resultatet är anmärkningsvärt. De senaste fem åren har nästan en fjärdedel av befolkningen i åldrarna 16–64 år varit arbetslös, säger Thomas Carlén.

Ungdomar är den grupp som oftast blir arbetslösa, men även människor mitt i livet har erfarenhet av arbetslöshet (kvinnor i högre utsträckning än män).

Också välutbildade drabbas av arbetslöshet. Var femte person med eftergymnasial utbildning har erfarenhet av att stå utan arbete.

Regeringens bild är att arbetslöshet i huvudsak drabbar utlandsfödda och ungdomar som inte klarat gymnasiet, inte svenskar mitt i livet. LO-rapporten motsäger den bilden: Arbetslösheten är ett mycket bredare samhällsproblem än så.

– Därmed räcker det inte med en arbetsmarknadspolitik som bara riktas till några utsatta grupper, säger Thomas Carlén.

– Den borgerliga arbetslinjen, som bygger på ekonomiska incitament för arbete, är inte rimlig när en så stor del av befolkningen berörs av arbetslöshet. Det är missvisande att påstå att en fjärdedel av arbetskraften saknar drivkrafter för arbete.

– Det är krisläge på arbetsmarknaden, men frågan kommer bort i debatten, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Risken är stor att den höga arbetslösheten permanentas.

Den gångna mandatperioden har riksdagens arbetsmarknadsutskott ställt in sammanträden därför att det inte har funnits några förslag från regeringen att ta ställning till. Ytterligare fyra år utan initiativ mot arbetslösheten skulle vara förödande, enligt LO:s ordförande.

– Det allvarliga läget på arbetsmarknaden kräver mer politik. Sverige måste regeras. Det är dags att Reinfeldt ger besked i regeringsfrågan.