Martin Klepke webbledartopp

Det är svårt att ta in de omåttliga grymheterna i Irak.

Vi ser IS (tidigare Isis) terror riktas mot yazidier, kristna, kurder, judar, shiamuslimer och även mot egna sunnimuslimska grupper.

Men ondska föds inte ur ett svart hål. Enligt professor Mohammed Fazlhashemi, islamkännare vid Uppsala universitet, kan IS framgångar härledas till regeringars sönderfall i regionen och till ett starkt stöd från Saudiarabien.

Men för en komplett bild måste man också lägga till Iraks egen utveckling.

Premiärminister Nouri al-Maliki, som tillhör den shiamuslimska delen av befolkningen, har aktivt förvägrat sunnimuslimer inflytande, i det närmaste ödelagt den inhemska ekonomin och genom det mäktiga shiamuslimska rådet fört landet närmare det shiamuslimska Iran.

De produkter som saluförs är företrädesvis från Iran.

Naturligtvis borde USA vid tillbakadragandet från Irak ha fullföljt den ekonomiska och demokratiska uppbyggnad som utlovades. I stället har Obama fruktlöst försökt skapa en stark milis åt denna varken demokratiska eller utvecklingsinriktade centralregering.

Det är en humanitär skyldig­het för alla inblandade att förhindra ytterligare blodbad.

Men i ett längre perspektiv kan endast en politik som kommer alla till godo bekämpa terrorn.