Chefer som litar på sina medarbetare stressar mindre.  Att bygga goda relationer på arbetsplatsen är det bästa sättet för chefer att förebygga stress, enligt norsk forskning.

Att skapa goda relationer till medarbetarna är det viktigaste en chef kan göra för att förebygga stressproblem. Ömsesidig tillit är avgörande för att minska chefens stress, enligt en norsk studie.

Nästan 3 000 chefer har deltagit i den norska undersökningen. Sex av tio uppger att de ofta eller nästan alltid upplever tidspress och hög arbetsbelastning, men det finns sätt att minska stressen, enligt forskarna.

– Det bästa sättet för chefer att förebygga jobbstress är att utveckla goda relationer till medarbetarna på jobbet, säger Astrid M Richardsen, professor vid Handelshögskolan BI i Norge, i en kommentar på högskolans hemsida.

Hon är en av forskarna som genomfört undersökningen som visar att relationerna på jobbet är avgörande för hur chefen mår. Om de anställda är nöjda med chefens jobb, förstår vilka utmaningar jobbet innebär och bidrar med problemlösningar, så upplever cheferna mindre stress.

– Det hänger troligtvis samman med att chefen får större tillit till medarbetarna och kan delegera flera uppgifter så att arbetsbelastning blir mindre, säger hon.

Studien visar också att det är viktigt för chefer att ha kontroll över sin arbetssituation och frihet att fatta egna beslut, om de ska klara sig från stressproblem.

Om arbetsbelastningen och stressen är hög under en längre tid kan cheferna bli irriterade och frustrerade. Deras lojalitet till arbetsplatsen minskar och det är troligt att de ser sig om efter nya jobb. En stressad chef kan också leda till att produktivitet minskar och resultaten försämras på arbetsplatsen, varnar forskarna.

Antistress-råd

De norska forskarnas tips till chefer (och andra) som stressar för mycket på jobbet • Kartlägg vad som skapar stress, så att du vet vad du ska jobba på. • Skaffa kunskap om vad stress är och hur den påverkar oss. • Lev sunt. Sov och ät bra, och motionera gärna. • Lär dig att vila och slappna av. Träna avspänning, meditation eller annat som leder till att kropp och hjärna slappnar av. • Styr tiden mer effektivt och prioritera. Leta tidstjuvar i arbetet och jobba med att få bort dem. • Öka medarbetarnas kompetens så att du kan delegera mer. • Skapa relationer där du kan få stöd när du behöver. • Planera din karriär så att du inte blir kvar av gammal vana om du inte trivs. • Byt jobb i tid, innan stressen bryter ner dig. • Sök professionell hjälp om jobbet blir en för stor belastning.