Den fina sommaren gör jobbet tufft för sommarjobbande ungdomar. Redan har dubbelt så många ringt till Fackets Hjälptelefon som under hela sommaren förra året.

– Känslan är att det är hårdare i år. Det bygger jag på de samtal vi får in och på vad de som träffar sommarjobbare berättar, säger Stefan Gradin, ansvarig för fackets hjälptelefon på LO.

Han berättar att fackliga företrädare hittills i år pratat med 23 000 unga. Till hjälptelefonen har i år drygt 2 000 ringt och under hela förra året hörde strax över 1 000 av sig.  Jämfört med för några år sedan har telefonsamtalen minskat kraftigt och förklaringen till det är att svaren på de vanligaste frågorna finns på hjälptelefonens hemsida. Det betyder att det är de som har mer komplicerade frågor som ringer.

– Jag tror att trycket har ökat i år för att det är en så fin sommar. Sommarjobben finns i stor utsträckning på caféer, småbutiker och kiosker. Arbetsgivarna har anställt ett visst antal samtidigt som fler ger sig ut och turistar när det är fint väder, säger Stefan Gradin.

Till de vanliga frågorna hör gratis provjobb och undringar om hur man säger upp sig. Och de riktigt tunga ärendena handlar om trakasserier och diskriminering.

– Många går med på för mycket för att de så gärna vill ha jobb. Det kan vara att jobba gratis eller en dålig arbetsmiljö med exempelvis tunga lyft. Konkurrensen är hård om sommarjobben och till det bidrar att många arbetslösa försöker få sommarjobb.

Stefan Gradin berättar att för många av dem som vill säga upp sig i förtid handlar det om att arbetet är för hård, arbetsmiljön är dålig eller andra missförhållanden.

Runt 20 personer har ringt om trakasserier. I första hand handlar det om etniska och sexuella trakasserier. En stor del av dem som ringer vill bara ha stöd och få bekräftat att det inte är i sin ordning att exempelvis chef säger eller gör på ett visst sätt. Stefan Gradin berättar att bara fyra av dem som ringt om trakasserier vill gå vidare och ställa arbetsgivaren till svars.

LO:s ungdomssekreterare Malin Norberg ser ytterligare två skäl till att fler hör av sig i år. Det är dels att reklamkampanjen mer uttryckligt än tidigare uppmanar folk att ringa, dels att TCO lagt ner sin hjälptelefon och att sommarjobbande tjänstemän därför ringer till LO:s hjälptelefon.