Annelie Nordström, Kommunal, vill ställa större krav på S.

 

Kommunal byter taktik och ställer hårda krav på Socialdemokraterna för rätten till heltid. Och Kommunals ordförande Annelie Nordström ser gärna att Feministiskt Initiativ kommer in i riksdagen.

Kommunals ordförande är kritiskt till att det hänt så lite och att flera års samarbete med S inte lett till någon rätt till heltid. Nu byter LO:s största fack förhållningssätt. Det framgår av en intervju med Annelie Nordström i Dagens Nyheter.

– Det är dags att sluta gosa med Socialdemokraterna. Att hålla på och jamsa med varandra på det sättet är passé. Nu har vi distanserat oss och ställer konkreta krav på partierna och vi känner redan att de lyssnar bättre, säger Annelie Nordström i DN-intervjuen.

I dag publicerar Kommunal en rapport om kvinnors deltidsarbete: ”Halva arbetstiden, hela ansvaret”. Av den framgår att sysselsättningsgraden för arbetare i kommunerna ökat från 74 procent till 79 procent sedan slutet på 1990-talet. Annelie Nordström tycker det går alldeles för långsamt och hon pekar också på att de visstidsanställda samtidigt får det sämre och att de visstidsanställda ökar.

Rapporten visar att en tredjedel av de anställda inom Kommunals områden var visstidsanställda förra året och 90 procent av dem arbetade deltid. Bland de fast anställda hade 40 procent deltidsjobb. Sammantaget innebär det att 270 000 arbetar deltid i kommunerna.

Och en stor del, nästan en fjärdedel, av alla anställda i Kommunals grupper i kommunerna har en kort deltid, vilket är 40 procent eller mindre av en heltid.

I rapporten konstateras också att deltidsarbetet är omfattande i de kvinnodominerade jobben i kommunerna och att det både är män och kvinnor som arbetar deltid. 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid i Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunerna.

För Dagens Nyheter förklarar Annelie Nordström att hon tycker att det är bra om Feministiskt Initiativ kommer in i riksdagen. Hon säger att det är bättre att de kommer in än att rösterna blir bortkastade. Annelie Nordström tror att Feministiskt Initiativ kommer att tvinga de andra partierna att tänka mer på genus och att det är en blåslampa som behövs.