Ardalan Shekarabi. Foto: Maja Suslin

Ardalan Shekarabi. Foto: Maja Suslin

Socialdemokraterna vill att offentliga upphandlingar ska kunna användas för att skapa jobb, praktikplatser och innovationer. En ny myndighet ska ge kommuner och landsting stöd i arbetet.

Kommuner, landsting och andra myndigheter upphandlar för omkring 600 miljarder kronor per år, enligt Konkurrensverket.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ha en nationell strategi, exempelvis på hur upphandlingar kan driva på innovationer, ta miljöhänsyn och ställa sociala krav. Partiet vill också att upphandlingar ska leda till att stärka sysselsättningen exempelvis för unga, funktionshindrade eller långtidsarbetslösa.

Det kan handla om att en kommun i sin upphandling ställer krav på att leverantören ska erbjuda praktik-, lärlings- eller utbildningsplatser.

– Man kan alltså använda de offentlig kontrakten som ett instrument för att inkludera människor som står utanför arbetsmarknaden, säger Ardalan Shekarabi, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Socialdemokraterna är också kritiska till att Konkurrensverket har ansvar för att både granska upphandlingar, samtidigt som det ska ge stöd åt myndigheter i upphandlingsfrågor. Partiet vill i stället starta en ny myndighet för att ge det stödet.

– Många gånger saknar kommuner och landsting resurser, exempelvis när det gäller juridisk kompetens i upphandlingsfrågor. Då är det otroligt viktigt att det finns ett upphandlingsstöd centralt, säger Ardalan Shekarabi.

Stefan Attefall (KD), ansvarig minister för upphandlingsfrågor, ser däremot inga problem med att Konkurrensverket har dubbla roller.

– Den situationen har många andra myndigheter – Skatteverket och länsstyrelserna till exempel, säger han.

Han håller med om att upphandlingar kan utnyttjas bättre, men tror mer på att sprida goda exempel än en nationell strategi.