Trötthet är en allvarlig olycksrisk för kollektivtrafiken. Nästan en av fem busschaufförer uppger att de varit med om en incident på grund av trötthet. Foto: Stefan Jerrevång

Långa arbetspass och delade turer gör att nästan hälften av bussförarna är nära att somna minst två gånger i månaden, visar en forskningsstudie. Arbetsgivarna tror dock att det kan finnas andra orsaker ”som har med privatlivet att göra”.

Tisdagen den 27 februari 2007. Det är mulet, några minusgrader, snömodd och fläckvis halka på länsväg 288 där sex unga människor dör på en raksträcka strax norr om Uppsala.

Det är två linjebussar som kör mellan Uppsala och Östhammar som kolliderar med varandra.

Efteråt slår haverikommissionen fast att väglaget visserligen var dåligt men att förarna troligen varit trötta också, det är en möjlig förklaring till olyckan.

En bussförare hade gått upp redan klockan tre på morgonen för att ta första morgonturen.

Haverikommissionen slår fast att det fanns brister i säkerhetsrutinerna. Ingen av förarna hade fått någon utbildning eller information om riskerna med att köra trött eller vad de skulle göra för att motverka det.

Dödsolyckan utanför Uppsala är bara en av flera olyckor de senaste åren där trötthet kan vara den bakomliggande orsaken.

Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) och Stressforsningsinstitutet vid Stockholms universitet presenterar i dag, torsdag, en undersökning om trötthet och stress bland bussförare.

Nästan hälften av de bussförare som kör kollektivtrafik och som undersökts i en forskningsstudie, upplever att de vid minst två tillfällen i månaden har svårt att hålla sig vakna på jobbet. Nästan en av fem bussförare uppger också att de varit med om en incident på grund av trötthet de senaste tio åren.

Långa arbetsdagar och delade turer, pekar VTI ut som en förklaring till att så många bussförare uppger att de är nära att somna bakom ratten.

Kommunal och Transportgruppen har under många år förhandlat om delade turer och långa ramtider för arbetet. Facket vill helst slopa de delade turerna. Men eftersom högtrafiken kommer stötvis, morgon och sen eftermiddag, är det svårt att lägga scheman för bussbolagen. Speciellt om de ska kunna erbjuda heltidsanställningar.

Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen, har ännu inte läst studien och säger att det är för tidigt att säga om den kan leda till förändringar av scheman hos bussbolagen. Han säger att det även kan finnas andra förklaringar till varför bussförarna är trötta.

– Det kan vara orsaker som har med privatlivet att göra.

Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande, reagerar på att arbetsgivarna kopplar tröttheten till privatlivet.

– Det känns som ett väldigt dåligt argument och ett svepskäl. Jag kan inte tänka mig att bussförarna är några nattsuddare. Har man långa pass och delade pass är det klart att man blir trött, säger han.

Per Holmström vill också att facket i större omfattning än i dag ska vara med och påverka schemat.

 

Trötta bussförare

* En majoritet av förarna, 68 procent, anser att arbetspass längre än 10 timmar är ett stort problem.

* En majoritet, 56 procent, anser att kortare vilotid än 11 timmar är ett stort problem.

* 36 procent av förarna anser att delade arbetspass är ett stort problem.

* 45 procent av förarna hade svårt att hålla sig vakna under körning minst två gånger per månad.

* 19 procent hade under senaste tioårsperioden varit med om en incident på grund av trötthet.

* 7 procent hade varit med om olycka orsakad av egen trötthet.

 

För att minska problemet med trötta bussförare rekommenderar VTI och Stressforskningsinstitutet:

– att företagen regelbundet kartlägger förekomsten av sömn- och vakenhetsbesvär.

– att vara noga med att följa regeln om minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen.

– att undvika arbetspass som är längre än tio timmar.

– att arbetsgivaren ska försöka undvika delade pass.

– att informera förarna om deras egna ansvar så att de gör vad de kan för att motverka trötthet.

– att skapa möjlighet för förarna att ta en tupplur.

I studien Bussförares arbetstid kopplat till trötthet har bussförare i Stockholm och Linköping. Bland annat har 231 förare svarat på en enkät om sin arbetssituation. Dessutom har några fått fylla i så kallade vakenhetsdagböcker under sitt arbetspass.