Försäkringskassan lever inte upp till lagens krav på att vart tredje år göra en förnyad utredning av personer som har sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension. Dessa personer kontaktas inte tillräckligt ofta och utredningarna görs inte tillräckligt noggrant, enligt en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

”Det finns dessutom betydande skillnader mellan kontoren när det gäller om utredningen görs, om den försäkrade kontaktas, samt på vilket sätt kontakten sker. Arbetet med förnyad utredning tycks generellt vara lågprioriterat”, säger Markus Larsson, projektledare, i ett pressmeddelande.