När LO och Svenskt Näringsliv träffas för samtal i augusti vill facket diskutera en bred uppgörelse om anställningstryggheten. Tågkonflikten satte frågan på dagordningen – men även IF Metall ser gärna att parterna tar ett helhetsgrepp.

– För första gången i modern tid varslade alla LO-förbund om sympatiåtgärder i en konflikt. Jag är jättenöjd med det, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om den nyss avslutade striden mellan Seko och Almega om timanställningarna inom spårtrafiken.

Bara Musikerna lade inget sympativarsel – de hann inte, enligt Karl-Petter Thorwaldsson, som är övertygad om att enigheten mellan LO-förbunden bidrog till att förkorta konflikten.

Karl-Petter Thorwaldsson anser att frågan om timanställningar fick en bra lösning i avtalet mellan Seko och Almega. Men grundproblemet finns kvar, enligt LO:s ordförande: Varje gång en verksamhet upphandlas och en ny arbetsgivare tar över är det ”en rysare” för de anställda.

– Gör vi inget åt det blir det konflikter hela tiden. Nästa år ska två stora upphandlingar av tågtrafik göras. Och spåravtalet är uppsägningsbart varje år.

Därför vill LO se en central uppgörelse med Svenskt Näringsliv om vad som ska gälla vid övertagande av verksamhet i samband med upphandlingar.

– Vi har ett möte med Svenskt Näringsliv i augusti, då ska vi sätta oss ner och diskutera det här förutsättningslöst, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Också de företag som deltar i en upphandling måste ha spelregler som är förutsägbara. De ska inte kunna kalkylera med uppsägningar av personal när de lägger anbud.

Karl-Petter Thorwaldsson anser att även tjänstemännen berörs av frågan. Formerna för en eventuell uppgörelse vill han däremot inte säga någonting om.

En utgångspunkt för LO är att tillsvidareanställning på heltid ska vara normen på arbetsmarknaden.

– Sedan vet jag att industrin och andra företag kan ha behov av mer flexibilitet. Och det finns överenskommelser som ger företagen stor flexibilitet i fråga om arbetstider. Vi har aldrig varit motståndare till det. Så här finns säkert något att vinna också för arbetsgivarna.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä anser att otrygga anställningar är ett gemensamt problem för LO-kollektivet och tjänstemännen, och säger att Karl-Petter Thorwaldson är ”rätt ute” när han vill ta ett helhetsgrepp på frågan.

Men inom industrin är förutsättningarna andra än i spårtrafiken. Att stapla olika visstidsanställningar på varandra, så som lagen om anställningsskydd medger, är inte tillåtet i de flesta avtal. I exempelvis teknikavtalet tillåts en enda visstidsanställning på mellan en och tolv månader under en treårsperiod, därefter kräver ytterligare visstidsanställning en lokal överenskommelse med facket.

– Inom industrin är vårt problem att konjunkturerna svänger oerhört fort, och i samband med det blir våra medlemmar arbetslösa, eftersom arbetsbrist är saklig grund för uppsägning, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Den trygghet man tror finns i bestämmelserna om ”sist in – först ut”, är en falsk trygghet. Medlemmar åker ut i varenda konjunkturnedgång, och har sedan väldigt svårt att komma tillbaka. Vad vi behöver är framför allt utbildningsinsatser och annat stöd till omställning.

Både Karl-Petter Thorwaldsson och Veli-Pekka Säikkälä anser att det är bättre att reglera anställningsskyddet i avtal än i lag. Att lagen om anställningsskydd ändras varje mandatperiod skapar osäkerhet.

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren säger inte nej till samtal.

– Vill LO prata så gör vi det, och så får vi se om det finns någon grund för att gå vidare.

Men han håller inte med om att det finns något utbrett missbruk av visstidsanställningar.

– Visstidsanställningarna har gått upp med 80 000 under de senaste fem-sex-sju åren, medan de fasta anställningarna har gått upp med 250 000. Det finns ingen explosion av visstidsanställningar.

S-ledaren Stefan Löfven sa till SVT:s  Rapport på lördagen att Socialdemokraterna vill komma till rätta med visstidsanställningar som staplas på varandra, och med så kallade sms-anställningar. Blir han statsminister kommer han att bjuda in till trepartssamtal om detta. Staten kan då erbjuda satsningar på kompetensutveckling i konjunkturnedgångar.