Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser inom vården. ”Skriande behov” av förbättringar konstaterar verket.

– Arbetstagarna ska inte behöva bli sjuka av att vårda andra.

Det säger Mats Ryderheim, ansvarig för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket efter att 700 arbetsplatser inspekterats.

Över 75 procent av arbetsplatserna fick krav på förbättringar som handlar om hur arbetstagarna ska lyfta och förflytta patienter och brukare på rätt sätt.

– Resultatet av insatsen visar på ett skriande behov av bättre riskbedömningar och åtgärder för att minska belastningsskadorna, säger Mats Ryderheim.

Inspektionerna har gjorts på arbetsplatser inom landsting, kommuner, företag och organisationer som arbetar inom hemtjänst, personlig assistans eller hemsjukvård, särskilda boenden och inom sjukvården.

Belastning är en av de vanligaste orsakerna till anmälda arbetsskador inom de här kvinnodominerade branscherna.

Utan riskbedömning saknar både arbetsgivare och arbetstagare kunskap om vad exakt det är som utsätter arbetstagarna för skada. De vet inte heller hur det ska åtgärda problemet.

Exempel på risksituationer är när vårdtagarna ska in i färdtjänsttaxi, ska tvättas, kläs på eller upp från sängen.

De framgångsrika arbetsplatserna har rutiner för att få syn på risker hos nya brukare och patienter innan arbetet påbörjas. De har god tillgång till hjälpmedel för att förflytta patienter och brukare och de har kunniga chefer och god delaktighet.

Parterna inom vård och omsorg borde ta fram vilka kunskaper arbetstagare behöver för att kunna arbeta säkert med personförflyttningar, tycker Arbetsmiljöverket.

–Vi vill att parterna ska diskutera hur en bra utbildning för arbetstagarna ska se ut i längd och innehåll, truckförarutbildningen är  ett bra exempel, säger arbetsmiljöinspektör Kersti Lorén.

Satsningen på Kvinnors arbetsmiljö startade 2011 och har som mål att färre kvinnor ska behöva sjukskriva sig på grund av värk och skador.

– Vi tar definitivt problemet på allvar, kommenterar Caroline Olsson på arbetsgivarorganisationen SKL. SKL har tillsammans med facken gjort just det Arbetsmiljöverket efterfrågar, tagit fram ett stödmaterial för bättre arbetsmiljö. Det heter Vård i annans hem och riktar sig bland annat till hemtjänst. Just nu pågår utvecklingen av en ny utbildning för chefer och skyddsombud, även det partsgemensamt.