SAS har motvind och pressas av den stenhårda konkurrensen i flygbranschen. Nu ska företaget skära ner 300 tjänster.

Flygbolaget redovisar en förlust på 1 078 miljoner kronor under andra kvartalet. Ett år tidigare var förlusten 306 miljoner kronor.

Nu inleds ytterligare besparingar som förväntas ge en resultateffekt på en miljard kronor under räkenskapsåret 2014/2015, skriver SAS i delårsrapporten.

Besparingarna innebär bland annat att 300 tjänster inom support, kommersiella funktioner, administration och ledning försvinner — primärt i Sverige.

”Den skandinaviska flygmarknaden är fortsatt präglad av intensiv konkurrens och prispress vilket minskat marginalerna mer än förväntat. Vi är djupt missnöjda med resultatet, och det är sämre än förväntat”, säger vd Rickard Gustafsson i en kommentar.