Mer än en halv miljon av landets kontorsanställda säger att de sällan eller aldrig kan jobba ostört.

Mer än hälften av de 2,3 miljoner som jobbar på kontor i Sverige saknar eget rum eller har inte ens en egen fast arbetsplats, enligt fastighetsjätten Vasakronan som låtit undersöka kontorsanställdas attityder till jobbet.

Och andelen som sitter i landskap eller i så kallade storrum med mellan två och fem personer ökar. Samtidigt krymper andelen kvadratmeter per anställd. En tydlig konsekvens av krympande ytor och öppna kontorslösningar är att man känner sig störd på jobbet.

I undersökningen säger nästan hälften, 44 procent, av dem som sitter i landskap att de sällan eller aldrig kan jobba ostört. Ostörda möten med kollegor har bara 16 procent av dem som sitter i kontorslandskap.

Vasakronans undersökning visar också att störningarna består av oljud från ventilationen, mobiltelefonsignaler, kollegor som pratar för högt i telefon och en allmänt för hög ljudnivå.

Men det man stör sig allra mest på är kollegors negativa attityd till jobbet och att andra inte lämnar rent efter sig på toaletten.