Martin Klepke webbledartopp

Att svensk skola raserats under borgarnas tid är allmänt känt.

Visserligen försöker borgerlig media idogt mörka fakta, nu senast DN som häromdagen ansåg sig ha funnit att Sveriges katastrofresultat i OECD:s Pisatest beror på att eleverna larvade sig. Egentligen kan de mer men hade ingen lust att visa det.

En högre debattnivå står Sten Svensson för i rapporten ”oligarkerna” (Tiden).

Det är en genomgång av personer inom politiken, näringslivet och media som blivit multimiljonärer genom politiska beslut.

Samma namn som i rollen som tjänsteman på regeringskansliet arbetade fram nya regler för vinstuttag återfinns bland dem som därefter berikade sig på just dessa regler.

DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström lät sin tidning hylla det friskolesystem där hans fru senare kunde sälja sin friskola för hundratals miljoner kronor.

Den borgerliga regeringen har på samma sätt som i Ryssland skapat ett oligarksystem där styrande ministrar genom politiska beslut för över gigantiska summor till utvalda privatpersoner.

Och precis som i Ryssland har det begåtts olagligheter vilka också lett till domar.

Tyvärr är domar i förvaltningsrätten inte personliga, varför politiker kan begå samma lagbrott om och om igen.

I höst fäller väljarna förhoppningsvis en mer verksam dom.