Framför tågstationen Triangeln står personal som ska informera resenärerna om att det är strejk. All svensk Öresundstågtrafik stoppades tidigt på måndagsmorgonen. Det berör dagligen över 75 000 passagerare och ställer till det för pendlare mellan Malmö och Köpenhamn. Foto: Drago Prvulovic

Framför tågstationen Triangeln står personal som ska informera resenärerna om att det är strejk. All svensk Öresundstågtrafik stoppades tidigt på måndagsmorgonen. Det berör dagligen över 75 000 passagerare och ställer till det för pendlare mellan Malmö och Köpenhamn. Foto: Drago Prvulovic

 

Facket anser att tågstrejken beror både på snåla politiker och på att företaget Veolia är berett att försämra villkoren för de anställda. Tåg i Sydsverige står stilla sedan natten mot i måndags.

– I grunden handlar det om en ogenomtänkt upphandling, där priset fått för stor betydelse. Upphandlarna måste vakna. Det är fel att de anställda i ett upphandlat företag har löner som de inte kan leva på, säger P-O Fällman, ombudsman på Seko.

Almegas förhandlingsansvariga Beata Hammarskiöld håller inte alls med om det: Politikerna har förklarat vilken trafik de vill ha – och Veolia har lagt fram ett vinnande anbud.

Bakom Öresundståg, som är uttaget i strejken, finns sex regionala trafikbolag kopplade till landsting och regioner i södra Sverige. Störst är region Skåne och där är folkpartisten Mats Persson ordförande i kollektivtrafiknämnden. När Veolia fick uppdraget förra året utlovade han att kostnaderna för tågtrafiken skulle sänkas med tio procent. Genom sin politiske sekreterare Mattias Brage låter Mats Persson nu meddela att han inte ger några kommentarer. Han anser att det är Sekos och Veolias uppgift att reda ut konflikten.

Stefan Svalö är socialdemokrat och andre vice ordförande i samma nämnd.

– Naturligtvis har vi ett indirekt ansvar för det som händer genom att vi köper trafiken av ett företag, säger han.

Utifrån vad man visste när Veolia anlitades tycker han inte att det var ett misstag att ge företaget uppdraget, men nu har han börjat tänka om. Och han tar avstånd från Veolias syn på timanställningar.

Vid upphandlingen gav politikerna priset tre gånger så stor tyngd som kvaliteten på tågtrafiken.

– Jag vill sätta mer fokus på kvalitetsinslag och driva arbetsmiljö och säkerhet hårdare, säger Stefan Svalö i dag.

Hälften av de sex landstingen och regionerna har borgerlig majoritet och lika många styrs av koalitioner ledda av socialdemokrater.

Vid denna tidnings pressläggning fanns inga planerade kontakter mellan parterna eller med de två medlarna – Leif Ohlsson och Göran Ekström.

– Strejken rullar på och det finns tyvärr inget nytt att rapportera. Det här är en ovanligt komplicerad fråga, sa arbetsgivarnas Beata Hammarskiöld.

Jens Kvist Christensen, ordförande för Sekoklubben på Öresundståg, hade under dagen varit ute och tittat på strejkläget och på bussar och tåg som ersätter de strejkstoppade tågen.

– Jag tycker nog att det är över gränsen. Bussarna går ofta och andra bolags tåg har kopplat på fler vagnar. Vår förbundsledning får besluta hur vi ska hantera det, säger han.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson har full koll på den övriga trafiken:

– Vi får rapporter om vad tågföretagen gör och följer utvecklingen timme för timme. När vi ställt samman informationen bestämmer vi om, och i så fall hur, vi ska reagera, säger han.

Jens Kvist Christensen berättar att strejken möts positivt av resenärerna. Han säger att många av dem har sett hur arbetsvillkoren har utarmats på många ställen – och att de stödjer dem som protesterar.

– Det känns som synen på facket ändrats. Många ser att vi jobbar för medlemmarnas och samhällets bästa.

 

Läs också:

Beslut om utvidgning kan komma i dag

Seko varslar om ny strejk

 

Ersättning till resenär en öppen fråga

Strejken som bröt ut under natten till måndagen berör dagligen över 75 000 passagerare, främst i Skåneregionen men även upp till Göteborg och bort mot Kalmar och Växjö.

Enligt Skånetrafikens regler gäller inte resegarantin vid arbetsmarknadskonflikter. Men passagerare hoppas ändå på ersättning från företaget. Ett EU-direktiv stadgar nämligen att tågpassagerare har rätt att återfå 25 eller 50 procent av biljettavgiften om tåget försenas mer än en respektive två timmar – även vid extraordinära händelser.