Med en rösts övervikt stoppade de rödgröna och SD i riksdagen definitivt regeringens förslag att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 23 och ta bort rabatten för dem över 25 år.

– Huvudlöst och oförståeligt, sade socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) i debatten inför riksdagens votering där oppositionen vann med 154 röster mot 153.

Det innebär att det inte blir någon ändring i sommar av de regler som gäller nu. Den ”ungdomsrabatt” som finns sedan cirka sex år tillbaka innebär att arbetsgivarna bara betalar halv arbetsgivaravgift, också benämnt sociala avgifter, för unga anställda till och med det år de fyller 26.

Systemet beräknas minska statens intäkter från avgifterna med 14 miljarder om året.

Utvärderingar har pekat på att miljarderna ger förhållandevis få jobb i utdelning. Regeringen ville ändra lite i systemet och ta bort nedsättningen för dem över 25 år och sänka den ytterligare för alla under 23.

Ändringen skulle ha minskat statens intäkter med ytterligare 270 miljoner.

– Sverige behöver inte mer av detsamma efter åtta år av misslyckad borgerlig politik. Det biter inte, vi måste pröva något annat, sade Tomas Eneroth (S), vice ordförande i utskottet.