Färre verkstadsföretag flyttar tillverkning till andra länder – samtidigt som de som tar hem tillverkning ligger kvar på samma nivå. Fack och arbetsgivare är eniga om att det är bra med avancerad produktion och flera jobb i Sverige.

Diskussionen handlar inte bara om utflytt och outsourcing längre. I den svenska industrin diskuteras nu även backsourcing och reindustrialisering – som helt enkelt innebär att industrin flyttar tillbaka till Sverige.

– Motiven för att flytta ut tillverkning har förändrats. Arbetskraftskostnaden har fått mindre betydelse medan närhet till marknader och kunder tillkommit som skäl att flytta, säger Robert von Haartman, forskare vid Högskolan i Gävle.

Tillsammans med professor Lars Bengtsson har han undersökt i vilken utsträckning företag flyttar sin produktion. Tolv procent av verkstadsföretagen valde förra året att flytta tillverkning till Sverige.

De har också tittat på anledningar att ta hem produktion. För många verkstadsföretag är logistikkostnader, kapacitetsutnyttjande, flexibilitet, kundanpassning och leveransprecision tunga argument när de flyttar hem produktion.

Arbetsgivarna anser att komplexa produkter, teknologiska produktionssystem och tillverkning som kräver kunnig personal passar i Sverige. Masstillverkning av enklare produkter lönar sig däremot inte, enligt Cecilia Warrol Ersson hos Teknikföretagen.

Hon är programchef för arbetsgivarnas Produktion 2030, som går ut på att utveckla industrin i Sverige med hjälp av forskning och uppfinningar.farreflyttarut

– Vi borde fråga oss vilken produktion som lever väl i Sverige och som är lönsam här, säger hon.

Hon pekar på tillverkning som är kundanpassad, produktion med högteknologiska maskiner och komplexa produkter. Det kan även handla om enklare produkter som ständigt utvecklas av personal med hög kompetens, och där det kan handla om att de anställda i stor utsträckning är självgående och tar egna beslut.

– Där kan vi slå både asiatiska och östliga konkurrenter, säger hon.

Men hon tror att tillverkningen av enklare produkter som massproduceras, där det inte behövs något kunnande för att utveckla, inte kommer att bli kvar i Sverige.

– Där har vi svårt att behålla lönsamheten. Dessutom blir det allt svårare att motivera anställda att utföra sådana monotona arbetsuppgifter.

Facket tycker att det behövs åtgärder för att behålla jobben i Sverige och för att locka hit tillverkning. Samtidigt bejakar facket strukturomvandling och att verksamhet som inte är konkurrenskraftig flyttar från landet.

– Men vi är kritiska till att bra anläggningar flyttas utomlands. Det är viktigt att juvelerna blir kvar, säger Aleksandar Zuza, utredare hos IF Metall.

Han tänker bland annat på nedläggningen av stålverket i Långshyttan och flyttningen av Stigas tillverkning av gräsklippare till Italien.

Aleksandar Zuza säger att fackets grundinställning går ut på att skapa nya arbetstillfällen och att ha en aktiv näringspolitik. Det är allt från att underlätta för företag att etablera sig i Sverige till bra utbildning både i skolan och för dem som förlorat sina anställningar.

– Vi är en duktig industrination och det gäller att se till att vi har ett gynnsamt innovationsklimat. Vi kan utveckla hög produktivitet genom samarbete mellan företag och fack, säger han.