I Nederländerna är det en ny trend men i Storbritannien avråder valkommissionen bestämt från det. I Belgien är det förbjudet i lag och kan ge böter.

Stemfien är ett nytt fenomen i valsammanhang. Ordet är en kombination av holländskans stemmen – rösta – och selfie, ett självporträtt taget med mobilkameran.

Under kommunalvalet i Nederländerna i mars fylldes de sociala medierna av bilder som folk, även politiker, lade ut av sig själva i valbåset. Fast en domstol har slagit fast att det bara är OK så länge det inte framgår hur man röstar.

Och i Belgien riskerar den som lägger ut en stemfie böter på upp till 27 000 kronor för tilltaget, skriver nättidningen The Bulletin. Förutom en inskränkning av rösthemligheten innebär stemfien ett brott mot vallagens påbud om att väljaren inte uppehåller sig i valbåset längre än nödvändigt, heter det.