Martin Klepke webbledartopp

Sekos strejkvarsel för spårtrafiken i Skåne är viktigt för alla LO-förbund. Veolias försök att omvandla heltids- till deltidstjänster och att ta in fler timanställda är en beklämmande utveckling vi ser på många håll i arbetslivet.

Det är en utveckling som den fackliga rörelsen måste ta på stort allvar om vi ska kunna ta kampen för rimliga löner på rätt sätt. Lönesättning och övriga arbetsvillkor, som säkerhet och anställningstrygghet, är områden som är ömsesidigt beroende av varandra.

Men konflikten visar också på en offentlig upphandling som återigen har misslyckats kapitalt.

Veolias föregångare, DSB, skötte trafiken med kraftig förlust utifrån det bud man lagt. Trots detta krävdes sänkta kostnader med ytterligare tio procent vid nästa upphandling. Veolia vann med ett bud som låg 50 miljoner kronor under närmaste konkurrent.

Tydligare och mer skrämmande kan inte en ickefungerande upphandling beskrivas.

När verkligheten kommer ikapp och Veolia inte längre kan fullgöra sitt åtagande till reapris får arbetstagarna ta smällen med sämre anställningstrygghet och usla scheman.

Det är naturligtvis inte acceptabelt. Upphuggna arbetstider, korta deltider, sämre scheman, större otrygghet och sämre anställningsskydd kan aldrig få bli medlen som arbetsgivaren använder sig av för att öka vinsten, vare sig hos Veolia eller andra arbetsgivare.

Att Seko tvingas ta till strejkhot och eventuellt strejk för att försvara de anställdas grundläggande anställningsvillkor vittnar knappast om en hedervärd inställning hos arbetsgivarparten Almega och Veolia.

Men debaclet visar också att rutinerna för offentlig upphandling inte fungerar, något som de flesta svenskar fått erfara genom allt sämre kvalitet på skattefinansierad vinstdriven verksamhet.