Fackledarna för DGB och LO möttes i dag på tyska arbetsmarknadsdepartementet.
– Vi hade taktiksnack. Vi håller på att bygga en allians i flera länder nu för att få in ett socialt protokoll i EU:s fördrag, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ledarna för tyska DGB och svenska LO besökte arbetsmarknadsdepartementet för att diskutera hur ett socialt protokoll ska kunna baxas in i EU-fördraget.

Egentligen skulle de ha träffat arbetsmarknadsministern Andrea Nahles från socialdemokratiska SPD. Hon fick dock ställa in på grund av sjukdom. I stället mötte de statssekreterare Thorben Albrecht.

Runt om i Europa håller flera arbetarfack, motsvarande LO, på att förhandla med socialdemokratiska partier för att i sina länders regeringsförklaringar få in skrivelser om ett socialt protokoll i EU.

– Tanken är att om flera regeringar skriver in det så blir det svårt att säga nej till våra krav, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Redan i dag finns sådana skrivningar i Tyskland och Österrikes regeringsförklaringar. Ordet socialt protokoll finns visserligen inte med – men det står att arbetares rättigheter i EU ska jämställas med den fria marknaden och arbetarnas rättigheter ska väga tyngre vid en konflikt mellan de båda.

– Och det är innebörden av ett socialt protokoll, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Svenska LO har tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om hur ett protokoll skulle kunna se ut. LO räknar därför med att en text som liknar den i Tyskland och Österrike kommer att finnas med i en svensk regeringsförklaring – om partiet vinner valet.

– Liknade samtal pågår nu i flera länder.

Valet till Europarlamentet kommer också att påverka vem som ska utses till EU-kommissionens ordförande. De fem kandidaterna som tävlar om posten ska pressas av facken om vad de anser om ett socialt protokoll.

– Vi håller på att komma överens med socialdemokrater om en gemensam strategi för hur vi ska agera då EU-kommissionens ordförande ska utses, säger Karl-Petter Thorwaldsson.