Lars_Adaktusson

Kristdemokraterna
Har i dag: 1 mandat
Valprognos*: 0 mandat (3,9 procent)

 

Hur ska ­arbetslösheten i ­EU-länderna pressas ­tillbaka?

Vi vill ta bort handelshindren på den inre marknaden, framför allt inom tjänstesektorn. Trots att den står för nästan 70 procent av Europas ekonomi och trots att det finns ett tjänstedirektiv som ska öppna gränserna för konkurrens omfattas merparten av tjänsterna inte av den inre marknaden. Enligt kommissionens beräkningar skulle rivna handelshinder kunna skapa 600 000 nya jobb. Vi behöver också satsa mer på forskning och utveckling och minska regelkrånglet för företagen.

Vad är din ­viktigaste fråga i EU-valet?

Att EU står upp för mänskliga rättigheter och att unionen är en stark aktör för fred. Rent konkret handlar det om att EU ska tala med en gemensam röst angående Rysslands agerande i Ukraina och inte hemfalla till snäva ekonomiska intressen som tyvärr är fallet i dag.

Vill du ­införa ett socialt ­protokoll**?

NEJ. I dag bestämmer vi själva över vår arbetsmarknadspolitik.  Med ett socialt protokoll skulle de frågorna delvis föras över till EU-nivå. Ett socialt protokoll på EU-nivå skulle innebära att EU-domstolen blir den part som får tolka protokollet. Det innebär de facto att man bjuder in EU-domstolen att besluta om svensk arbetsmarknad. Det vänder vi oss emot.

 

* Valprognosen kommer från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Det har slagit ihop fem opinionsmätningar som gjorts av olika opinionsinstitut. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet där det efter valet kommer att finnas 751 EU-parlamentariker.

** Det sociala protokoll som partierna tar ställning till skulle vara en ändring av fördraget som styr EU. Det skulle tydliggöra att grundläggande sociala ­rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter. En följd skulle kunna bli att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kommer till Sverige för att arbeta.