Hur ska handeln bli mer attraktiv, Fredrik Persson, vd för Axel Johnson-gruppen, som valts till ordförande i Svensk Handel?

fredrikpersson– Vi ska synliggöra karriärvägarna och skapa fler. Handeln ska vara en bransch där man stannar ett helt arbetsliv och hittar inspirerande och varierande arbetsuppgifter. Vi måste också våga säga att det ska finnas lönespridning i branschen. Jag tycker att handeln är attraktiv redan i dag, men vi måste visa hur viktig den är. Över en halv miljon människor jobbar i handeln. Dubbelt så många ungdomar jobbar i handeln som i andra branscher.

Hur ska det bli fler heltider?

– Vi har en bra dialog med våra fackliga kollegor. Lagstiftning är inte lösningen utan vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Min uppfattning är att antalet heltider har ökat.

Är det för många visstids­anställda i handeln?

– Visstidarna behövs med tanke på vårt säsongsmönster som är ganska annorlunda än i andra branscher. Vi har ett antal högtider som påverkar väldigt mycket. Sedan ställer kunderna krav på helt andra öppettider i dag än för bara ett par år sedan.