377 000 människor var arbetslösa i april. Det motsvarar 8,0 procent av arbetskraften. På ett år minskade antalet arbetslösa med 23 000. Minskningen fortsätter i samma takt som i februari. Det visar Arbetsförmedlingens nya siffror i dag.

Den 19 maj kommer Statistiska Centralbyråns (SCB:s) siffror. Det återstår att se om de skiljer sig från Arbetsförmedlingens även i april. I mars var antalet arbetslösa
393 000 enligt Arbetsförmedlingen – och 440 000 enligt SCB.

På ytterligare en avgörande punkt skiljer sig SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror åt. Enligt Arbetsförmedlingen minskar arbetslösheten sedan några månader. Enligt SCB ligger arbetslösheten still.

Mer än var tredje arbetslös, 140 000 personer, har varit utan jobb i minst ett år, enligt Arbetsmedlingen. Hälften så många har varit arbetslösa i mer än två år. Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka, om än marginellt.

Antalet inskrivna i fas 3 ökade också under det senaste året, men ytterst marginellt. 34 300 deltog i fas 3 i mars. Det är en minskning jämfört med månaden innan.

Antalet subventionerade jobb ökar snabbt – och allra mest ökar nystartsjobben.
45 000 hade nystartsjobb i april – plus åtta procent på ett år. 91 000 hade något annat subventionerat jobb, plus 5 000 eller sex procent på ett år. 14 000 av dessa jobb gick till långtidsarbetslösa, 77 000 till funktionshindrade.

Antalet jobb med statliga bidrag till lönerna ökade med totalt 8 500 på ett år.

Arbetslösheten varierar kraftigt mellan olika delar av Sverige. Gävleborgs län ligger kvar i topp med en arbetslöshet på 11,2 procent. Arbetslösheten är dubbelt så hög som hos grannen i söder, Uppsala län, med 5,4 procent – lägst i Sverige.

Arbetslösheten är högst i gamla industristäder – Landskrona 15,3 procent, Malmö 14,6, Trollhättan 13,9, Olofström 12,4 och Gävle 12,2 procent.

Norrköping är hårt drabbat av nedläggningar på senare tid och klättrar på listan. Arbetslösheten i Norrköping var 12,4 procent i april.