Linnea-Swedenmark

Sverige är världens mest jämställda land.

Feminism behövs inte eftersom vi är färdiga.

Så låter diskussionen om jämställdhet ibland. I dag är det Expressens ledarsida som gör det. Där skriver Ann-Charlotte Marteus att hon brukade ta strid för feminismen i slutet av 90-talet. Men i dag är alla för jämställdhet så det finns inte mycket kvar att göra. Nu finns det politiskt “pet” kvar, enligt skribenten som döpt sin text till “vittnesmål från en nöjd feminist”.

Vad finns det då för småpet kvar?

Arbetsmiljöverket ville ha svar på varför fler kvinnor än män blir sjukskrivna. Bland annat jämfördes arbetsmiljön inom den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen. I går kom resultatet.

Hemtjänsten har mindre resurser, färre kollegor och sämre arbetsmiljö. Knappt hälften av de tillfrågade där tror att de kommer orka arbeta fram till pensionen. Hjärtklappning och nedstämdhet är vanligt.

Vad finns det mer för “pet” kvar?

Räknat på en arbetsdag så jobbar kvinnor i Sverige gratis efter 15.53. Män får betalt hela dagen. Så stor är löneskillnaden mellan könen. I bolagsstyrelser dröjer det till år 3121 innan det är jämställt om takten fortsätter som nu. Enligt en rapport som LO nyligen släppte är det kvinnor inom vård och omsorg som blir sjukast av sitt arbete. Arbetet har tidigare skrivit om hur svenska politiker röstar mot aborträtt på EU-nivå.

Om det bara vore “pet” kvar hade inte kvinnor haft en sämre arbetsmiljö.

Hade alla varit för jämställdhet i Sverige hade inte kvinnor tjänat mindre än män.

Vi är inte ens världens mest jämställda land längre, men ligger högt upp på topplistan.

Ann-Charlotte Marteus får gärna vara en nöjd feminist.

Men det är inte nöjdhet som har gjort att Sverige kommit så långt.

Det är inte nöjdhet som kommer att göra att kvinnor får högre lön eller bättre arbetsmiljö.

Till det behövs en sak: fler missnöjda feminister.