Kvinnor som är anställda inom hemtjänsten har en betydligt sämre arbetsmiljö än män som sköter kommunernas gator och fastigheter, visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Målet med myndighetens granskning av de kvinno- respektive mansdominerade kommunala grenarna var att ta reda på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män. Totalt gjordes 900 inspektioner i 59 kommuner.

– Stressen är högre, man har inte en närvarande chef, plus att man har det här emotionella arbetet. Det är lättare och starta eller stoppa en maskin klockan fyra och gå hem, och ta sina pauser och så vidare. Det är betydligt svårare att säga, klockan fyra, ”nu slutar jag” och så har man en gammal tant eller farbror framför sig som fortfarande behöver omvårdnad utöver den tiden som man har beräknat, säger Mats Ryderheim, programkoordinator på Arbetsmiljöverket till SR Ekot.

Arbetsmiljöverkets rapport ger samma bild av arbetsmiljön som en stor undersökning som fackförbundet Kommunal gjort, som presenterades i höstas. Den visade att mer än en femtedel av personalen inom äldreomsorgen inte vill jobba kvar om tre år. Skälet som uppgavs var framför allt att den stressiga arbetsmiljön upplevs som ohållbar.

Kommunal hade intervjuat 11 000 medarbetare inom äldreomsorgen.

Jämförelsen mellan hemtjänst och arbete inom teknisk förvaltning är den första i sitt slag som Arbetsmiljöverket har gjort.

– Resultaten är lite frapperande tycker jag, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket.

Han pekar på konkreta saker som skillnader i tillgång till teknisk utrustning, arbetskläder och bilar. Det är även stor skillnad på hur många anställda en chef har under sig i de respektive sektorerna, där hemtjänstchefer har betydligt fler medarbetare.

– Man måste inse att det är olönsamt, utöver olagligt, att hålla på så här, säger Mats Ryderheim.

Om det är fråga om obetänksamhet och brist på analys eller ren diskriminering gentemot kvinnor är svårt att säga, anser han, men konstaterar samtidigt att liknande mönster går att se inom yrken, som handel och industri.

– Även när män och kvinnor jobbar inom samma yrke har de olika arbetsuppgifter, och kvinnor sliter ut sig mer på repetitivt arbete.

Sedan handlar det inte bara om den fysiska belastningen, utan även om den psykiska. Där är anställda inom hemtjänsten utsatta.

– Kommunerna måste organisera om arbetet i grunden. Jag tror många chefer inser de här problemen, men ytterst är det en politisk sak, säger Mats Ryderheim.

Arbetsmiljöverkets undersökning bekräftar det facket länge har vetat, kommenterar Kommunal.

”Den prispress och underbemanning som vård och omsorg varit utsatt för i åratal, har drastiskt försämrat kvinnors arbetsförhållanden. Bristen på organisation i verksamheten, för få anställda, ökat antal visstidsanställda, fler delade turer och pressade scheman ökar stressen för de anställda”, skriver Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Jobben måste bli mer attraktiva, anser hon.

”För att klara det behöver kommunerna kliva fram och ta sitt ansvar för att skapa rimliga arbetsförhållanden i de yrken som kommer att behöva mest arbetskraft de kommande åren, i annat fall blir både den enskildes och samhällets nota hög för dålig hälsa, låg pension och sjukskrivningar.”

Sveriges Kommuner och Landsting känner till arbetsmiljöproblemen, och arbetar med dem, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för förhandlingsdelegationen. Samtidigt är det svårt att rakt av jämföra hemtjänst med teknisk förvaltning, eftersom verksamheterna är så olika, tycker hon.