Nästan en fjärdedel av de statligt anställda har någon form av tillfällig anställning. Det är betydligt större andel än i andra sektorer.

– Jag menar att det är en skam att statliga myndigheter och verk inte kan erbjuda trygga anställningar. I stället tvingas människor arbeta i en ändlös mängd vikariat och projekt om vartannat, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, i ett pressmeddelande.

SCB:s sysselsättningsstatistik för februari i år visar att 23,5 procent av de statligt anställda har någon form av tillfällig anställning. Motsvarade andel för privat sektor är 14,6 procent, för landstingen 11,7 procent och för kommunerna 22 procent.

ST lyfter fram siffrorna och ordföranden Britta Lejon kritiserar i dag staten för den höga andelen tillfälligt anställda i ett debattinlägg i Dagens Nyheter.

Arbetsgivarverket svarar och säger att det finns förklaringar. Informationschefen Lars Andrén säger till TT att statens verksamhet är speciell för många grupper och att det förklarar den höga andelen som inte har tillsvidareanställningar. Han pekar på forskare på högskolan, soldater, sjömän och vissa anställda i domstolsväsendet som av naturliga skäl ofta har tillfälliga anställningar.

Fackförbundet ST hävdar att statliga arbetsgivare i större utsträckning än andra staplar tillfälliga anställningar på varandra.

För de statliga arbetsgivarna finns fler möjligheter till olika former av tillfälliga anställningar än för andra arbetsgivare. Förutom las-reglerna om tidsbegränsade anställningar kan de luta sig mot anställningsförordningen som ger ytterligare fyra möjligheter till tillfälliga anställningar. Bland dem finns möjligheten att anställa för enstaka och kortvariga perioder.

Fackets kritik går ut på att staten kan kombinera de olika las-reglerna med arbetstidsförordningen och på så vis kunna ha folk på tillfälliga anställningar under lång tid.

ST vänder sig därför till regeringen med krav på att Arbetsgivarverket ska få uppdraget att se till att permanent verksamhet ska ske med fast anställda. Dessutom vill facket att den som haft tillfälliga jobb i sammanlagt tre år under en femårsperiod automatiskt ska få en fast anställning.

FAKTA: las och förordningen

Lagen om anställningsskydd säger att avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas …

för allmän visstid
för vikariat
för säsongsarbete
för arbetstagare som är äldre än 67 år

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit hos arbetsgivaren i en allmän visstidsanställning i mer än två år eller som vikarie i mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

 

Anställningsförordningen (inom staten) säger att en person kan anställas tillfälligt …

om det är ett verksledande jobb
för enstaka, kortvariga perioder
för en tidsbegränsad aspirantutbildning eller annan utbildning vid en myndighet

om myndigheten ska upphöra eller omorganiseras inom två år