Gruvarbetare i Sydafrika har sagt nej till ett lönebud och fortsätter en strejk som drabbat 40 procent av världens framställning av ädelmetallen platina.

Världens tre största platinabolag vände sig med sitt senaste bud direkt till runt 70 000 anställda, sedan förhandlingarna med fackförbundet AMCU brutit samman. Enligt bolagen har många arbetare uttryckt en önskan om att återgå till arbetet. Men det blev ändå ingen uppgörelse.

Strejken för högre löner har pågått i nära fyra månader.