Klicka för större bild

Klicka för större bild

 

Skyddsombuden larmar mer. Under 2000-talet har deras anmälningar till Arbetsmiljöverket mer än fördubblats. De använder också sitt vassaste vapen allt oftare – skyddsombudsstopp som avbryter verksamheten.

Förra året fick Arbetsmiljöverket in 584 så kallade 6:6a-anmälningar, där skyddsombud vänt sig till myndigheten med en begäran om föreläggande eller förbud. Det är mer än dubbelt så många som år 2000 och ökningen har varit allra kraftigast de senaste två åren.

hakanolsson– Det är en dramatisk utveckling som visar en oroväckande tendens att det har blivit tuffare för skyddsombuden att hitta fram till lösningar tillsammans med arbetsgivarna. Klimatet i arbetslivet har blivit hårdare, säger Håkan Olsson, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Det är främst inom offentlig sektor, vård och omsorg som anmälningarna ökat. Håkan Olsson ser en tendens att arbetsmiljöarbetet får stå tillbaka när organisationerna blir allt mer slimmade, när pengar ska sparas i upphandlingar och arbetet ska gå allt fortare.

Agneta_JohnkAgneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, ser de ökande anmälningarna som ett misslyckande.

– Vi som arbetsgivare borde ha en bättre dialog med skyddsombuden och lösa problemen utan anmälningar. Det är en fråga om ledarskap, och vi vill ju alla ha en bra arbetsmiljö, säger hon.

Hon håller med om att de anställda ofta har en tuff arbetssituation, men säger också att det aldrig kan bli helt riskfritt i arbeten som handlar om att möta människor.

Även om Agneta Jöhnk helst ser att problemen löses utan anmälningar tycker hon att skyddsombuden gör en viktig insats.

– Vi gillar ju skyddsombud och vill att de ska göra ett bra jobb.  Om de inte tycker att dialogen med arbetsgivaren fungerar har de rätt att göra anmälningar.

En annan förklaring till de ökande anmälningarna kan, enligt Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket, vara att skyddsombuden blivit bättre.

– De har blivit mer medvetna om att det här är ett påtryckningsmedel de kan använda sig av om arbetsgivarna inte vill samarbeta för att åtgärda problem, säger han.

christinajarnstedtNBChristina Järnstedt, ombudsman på LO, håller med. Men hon ser ytterligare en förklaring till skyddsombudens anmälningar.

– Ökningen beror på neddragningarna på Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden måste lägga 6:6a-anmälningar för att det är deras enda chans att få ut inspektörer. Det här är deras rop på hjälp, säger hon.

LO-förbundens regionala skydds­ombud har i flera år rapporterat att de inte längre får den uppbackning de behöver av Arbetsmiljöverket, och att inspektörerna är svåra att nå.

– I dag lämnas en del av inspektörernas jobb över på skyddsombuden, men skyddsombud är inga B-inspektörer. De är fackliga förtroendevalda med ett eget uppdrag som de måste få utföra med stöd av myndigheten, säger Christina Järnstedt.

Antalet inspektörer på Arbetsmiljöverket har minskat från 389 stycken 2006 till 252 förra året, och det innebär att myndigheten prioriterar hårdare, säger Håkan Olsson.sostopp2013

– Vi fokuserar inspektionerna där riskerna är som störst. Det är klart att man på andra håll upplever att vi inte syns till.

6:6a-anmälningar är prioritera­de hos myndigheten. Att de nu ökar så kraftigt gör att inspektörernas tid till den vanliga tillsynen minskar ännu mer.

– Vi blir mindre proaktiva och får i stället allt mer rycka ut för att släcka bränder, säger Håkan Olsson.

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombuden rätt att stoppa arbetet direkt. Även den rättigheten används allt oftare.

Förra året anmäldes 94 skyddsombudsstopp till Arbetsmiljöverket, vilket är 65 procent fler än för tio år sedan.

Nivån är inte lika hög som rekordåret 2006 med 126 stopp, men den toppnoteringen berodde på en mängd stopp mot att hantera kontanter i kollektivtrafiken. Nu handlar det i stället om en allmän ökning.

Att skyddsombudsstoppen ökar kan också förklaras av det hårdare arbetslivet, enligt Christina Järnstedt och Håkan Olsson. Ingen av dem tror att skyddsombuden stoppar arbetet i onödan, det är snarare så att stoppen kunde vara ännu fler.

– Att det läggs stopp visar vilket civilkurage skyddsombuden har. De vågar vara impopulära och faktiskt stoppa arbetet när de bedömer att det finns allvarliga och omedelbara risker, säger Håkan Olsson.

Trots att skyddsombuden larmar Arbetsmiljöverket allt oftare är det ändå bara toppen av ett isberg som syns i statistiken. I de allra flesta fall löser arbetsgivare och skyddsombud frågorna på egen hand. Det är bara när parterna inte kommer överens som myndigheten kopplas in.

För att bryta trenden med allt fler anmälningar och stopp från skyddsombud behöver Arbetsmiljöverket ökade resurser till tillsyn. Det är Christina Järnstedt och Håkan Olsson överens om. Och så behöver klimatet förbättras och arbetsmiljöfrågorna prioriteras på arbetsplatserna.

– Om man får ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete skulle frågorna lösas direkt på plats. Det skulle alla tjäna på, säger Håkan Olsson.

 

Läs också:

Viktor Karlsson satte stopp för farlig backande