Ensamarbete i skogen gör att det kan bli svårt att få hjälp vid en olycka. Foto: Hasse Holmberg

Ensamarbete i skogen gör att det kan bli svårt att få hjälp vid en olycka. Foto: Hasse Holmberg

 

Riskerna är stora för anställda i skogen, och företagen i branschen gör inte tillräckligt för att förebygga dem. Sju av tio arbetsgivare fick krav på förändringar när Arbetsmiljöverket inspekterade skogsarbetet.

Skogsarbetare lever farligt. Olycksrisken är hög i arbetet med verktyg, maskiner och tunga träd. Många jobbar ensamma på ställen där det tar tid innan de upptäcks om de inte kan larma kalla på hjälp själva vid en olycka. Och även om de larmar kan räddningstjänsten ha svårt att komma fram eftersom arbetet ofta sker i oländig terräng.

Mellan åren 2008 och 2013 omkom 16 personer i arbetsolyckor i skogen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Verket har genomfört en särskild tillsyn i branschen som avslutades i december 2013. Totalt inspekterades 1 254 arbetsplatser, och resultatet visar stora brister. Sju av tio arbetsgivare fick krav på förbättringar. Sammanlagt ställde myndigheten 2 760 krav till 848 arbetsgivare.

Det vanligaste kravet gällde bristande metoder för att förebygga olyckor genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det var också vanligt att det fanns för få personer som kunde ge första hjälpen och bristande rutiner kring det och krisstöd.

Många arbetsgivare måste också se över rutinerna för ensamarbete och möjligheterna att påkalla hjälp vid olyckor.

Nästan 40 000 personer jobbar i skogsbranschen och de finns på närmare 30 000 arbetsställen. Branschen består av många småföretag och konkurrensen är hård. Vid inspektionerna uppgav många arbetsgivare tidsbrist och ekonomisk press som ett hinder mot att förebygga olyckor.

Arbetsmiljöverket konstaterar att många risker skulle kunna förebyggas om de stora skogsbolagen ställde säkerhetskrav i upphandlingarna där de anlitar de små entreprenörerna som utför jobbet.

Informationen måste också bli bättre till de allt fler utländska företag som utför arbetet i skogen.

– Vi ser en stor variation i hur mycket de utländska företagen vet om vilka regler som gäller. För att inte säkerhetsnivån ska sjunka ytterligare, behöver vi fortsätta informera om hur de ska jobba säkert i skogen, säger Håkan Olsson, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, i en kommentar till inspektionsinsatsen.