Götaverken Cityvarvet i Göteborg ska läggas ner.

Reparationsvarvet övertogs år 2000 av nederländska koncernen Damen Group och har under de senaste tre åren haft stora problem med lönsamheten, skriver GT.

Omsättningen mer än halverades från 2011 till 2012.

– Jag kan bekräfta att en nedläggning ska ske, säger vd Monica Svenner, men har inga ytterligare kommentarer utan hänvisar i övrigt till ett pressmeddelande.

Ett 60-tal anställda drabbas av nedläggningen och en likvidator har utsetts med uppgift att avveckla bolaget.

Exakt när detta sker är oklart.

Götaverkens varvs- och industrikoncern grundades redan 1841 och uppgick sedermera i statliga Svenska Varv AB 1977.

På senare år har det enbart varit ett reparationsvarv.