Unionen stämmer mediebolaget Nordreportern i Arbetsdomstolen, (AD) för att ha gett en kvinna allmän visstidsanställning. Anställningsformen är tillåten enligt anställningsskyddslagen, men inte enligt kollektivavtalet, enligt facket.

I Unionens tjänstemannavtal för mediebolagen finns en hel katalog över vilka tidsbegränsade anställningar som ska vara tillåtna. Just ”allmän visstidsanställning” finns inte med bland dessa, även om den är tillåten enligt anställningsskyddslagen.

Parterna har helt enkelt inte fört in anställningsformen i kollektivavtalet. Lagens regler om visstidsanställningar är alltså dispositiva, det vill säga kan ersättas av motsvarande regler i kollektivavtal.

Men det är ovanligt att arbetsgivarna använder en anställningsform som inte finns med i kollektivavtalet, enligt facket.

– Vi har inte haft en liknande tvist i AD tidigare, säger förbundsjuristen Magnus Bäckström som för kvinnans talan. Min erfarenhet är att arbetsgivarna respekterar de anställningsformer som vi har i kollektivavtalet.

I det aktuella fallet fick kvinnan allmän visstidstidsanställning vid tre tillfällen och en månad i taget. När bolaget erbjöd henne en ny visstidsanställning på två veckor tackade hon nej och vände sig till facket.

Bolaget vd Anders Pauser berättar att bolaget inte gör några egna tolkningar av kollektivavtalet, utan alltid vänder sig till arbetsgivarorganisationen Almega för att ta reda på vad man får och inte får göra.

– I det här fallet fick vi beskedet att anställningen visst ryms av de anställningsformer som tillåts i kollektivavtalet.

Facket kräver 80 000 kronor i allmänt skadestånd för egen del, och 40 000 kronor till medlemmen.

FAKTA: Så säger lagen

Allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren behöver inte uppge några särskilda skäl till att den är tidsbegränsad. Den som under en femårsperiod har varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år hos en arbetsgivare ska bli tillsvidareanställd.