Säg upp dig själv inom en vecka, annars kommer vi att ge dig sparken. Så står det i ett mail som hon fick från sin högste chef, kyrkoherden. Nu stämmer facket Svenska kyrkan för olaglig uppsägning.

Egentligen är mejlet bara ett av många bevis på att hon varit utsatt för mobbning från ledningens sida under en längre tid, berättar John Nordmark, som är syndikalisternas samordnare i Östersund och som för kvinnans talan i Arbetsdomstolen, AD.

– Eftersom det är mycket svårt att driva själva mobbningen i domstol har vi valt att stämma kyrkan för brott mot las och mbl.

Kvinnan känner sig så illa behandlad att hon varit sjukskriven på heltid sedan i oktober förra året.

– Sjukskrivningen är en direkt följd av pastoratets uttryckta vilja att bli av med henne.

Facket har vid flera tillfällen de senaste åren förhandlat med pastoratet om kvinnans arbetsmiljö, dock utan resultat. Den senaste förhandlingen slutade med att arbetsgivaren ändrade i hennes anställningsbevis så att anställningen bestod av två delar, en tillsvidare på 75 procent och en tidsbegränsad på 25 procent. Sedan sade pastoratet upp henne från den tidsbegränsade anställningen, utan att vare sig varsla henne om uppsägning eller meddela henne detta skriftligt.

– Det råder en mycket dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen och kvinnan har utsetts till syndabock för detta, säger John Nordmark.

Det är kyrkoherden Leif Jarlbjörn som i ett mejl uppmanar kvinnan att säga upp sig själv inom en vecka. ” Säger du nej, eller jag inget besked får, startar processen med vår uppsägning av dig”, avslutar han mejlet.

Kvinnan svarar att en vecka är alltför kort tid för att ta ett så stort beslut som att säga upp sig. ”Kan inte genomskåda alla konsekvenser av att göra si eller så. Jag trivs med mitt arbete och vet att det är uppskattat av församlingsborna”.

Kyrkoherden svarar: ”Du får mer tid att tänka under tiden vår process att säga upp dig pågår. Första steget sker när jag återkommer från semestern”.

Kyrkoherden Leif Jarlbjörn avfärdar alla anklagelser om mobbning.

– Det handlar om samarbetsproblem, säger han. Det har inte fungerat mellan henne och arbetskamrater. Därför erbjöd vi henne att säga upp sig själv till ett rimligt avgångsvederlag.

Kyrkoherden påpekar också att företagshälsan har gjort en utredning om saken där man intervjuat 15 anställda och kommit fram till att ”hennes upplevelse saknar saklig grund”.

Facket kräver att AD dels ogiltigförklarar uppsägningen, dels dömer kyrkan till att betala kvinnan 125 000 kronor i allmänt skadestånd för olaglig uppsägning, samt 15 000 kronor till facket för att inte ha varslat om uppsägningen.