Antalet sökande till förskollärar- och lärarutbildningarna ökade med nästan 4 000, eller tolv procent, jämfört med förra året. Antalet som sökt en lärarutbildning i första hand ökade med knappt 2 500.

Som tidigare är det främst förskollärarutbildningen som lockar, och fortsätter att dra sökande, enligt färska siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Medan förskollärarutbildningen är populär är intresset för att bli ämneslärare på högstadiet svalt. Visserligen har antalet förstahandssökande ökat, men från en låg nivå (från 763 till 845). Och till ämnen som franska, tyska och kemi är antalet sökande fortsatt försvinnande få: tre, tre respektive åtta sökande.

Som en jämförelse kan nämnas att antalet sökande för att bli ämneslärare på gymnasiet ökat från knappt 3 300 till drygt 3 600.

Jan BjörklundUtbildningsminister Jan Björklund (FP) är mycket nöjd med den sammantagna söksiffran för lärarutbildningarna, och konstaterar att de ökar för tredje året i rad.

”Det har börjat vända för läraryrket. Det är ytterst välkommet och strategiskt viktigt för Sverige”, säger Björklund i ett pressmeddelande.

Enligt Björklund är förklaringen ”medvetna satsningar för att öka yrkets status såsom ökande lärarlöner, förstelärarreformen, lärarlegitimation och en ny lärarutbildning”.

Hans slutsats är också att den utlovade examenspremien till vissa lärarkategorier, bland annat ämneslärare i matematik, redan haft effekt.

Antalet förstahandssökande till ämneslärarutbildningen i matte för högstadiet har ökat från 74 till 96 personer (+30 procent). På gymnasiesidan är motsvarande siffror 244 till 325 – en ökning med 33 procent.

Totalt var det 391 000 personer som sökte till en eller flera av höstens högskoleutbildningar, vilket är en ökning med cirka 10 000 personer eller 2,5 procent jämfört med förra våren. Alla utbildningar som leder till en yrkesexamen har fått fler sökande. Läkarutbildningen fick 15 procent fler förstahandssökande, följd av lärarutbildningen med 12 procent. Men i absoluta tal är lärarutbildningen störst.