En taxichaufför som fyllde 70 i maj förra året blev nekad fortsatt anställning. Nu stämmer han sin arbetsgivare i Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering.

Taxichauffören har haft en tidsbegränsad anställning, en så kallad behovsanställning, hos Tunabergs taxi i Nyköping. Anställningen har förnyats årligen. Men i augusti förra året fick han besked av bolaget att han inte skulle få en förnyad anställning från och med 1 januari 2014 med hänvisning till hans ålder.

Bolaget säger sig tillämpa en policy som innebär att en behovsanställning som taxichaufför upphör senast det datum den anställde fyller 70.

Eftersom mannen inte är med i något fackförbund för Diskrimineringsombudsmannen (DO) hans talan i Arbetsdomstolen. Mannen har behandlats sämre än yngre anställda och därmed blivit utsatt för åldersdiskriminering, slår DO fast och kräver att bolaget betalar honom 100 000 kronor för den kränkning som diskrimineringen inneburit.

I Sverige har anställda rätt att jobba till 67. Vill man fortsätta jobba efter det måste man komma överens med arbetsgivaren.

– Den regeln gäller tillsvidareanställda, säger DO-juristen Marie Nordström som för mannens talan i AD. I det här fallet handlar det om en tidsbegränsad anställning. Det är en ny situation som vi tycker bör prövas i domstol. Vi vill pröva om åldersdiskrimineringsförbudet också gäller tidsbegränsade anställningar.

Dessutom har bolaget en policy som generellt utesluter 70-åringar, påpekar hon.

– Vi menar att arbetsgivaren borde göra en individuell prövning i stället.

Inte heller arbetsgivarens argument om trafiksäkerheten håller, menar Marie Nordström.

– Bolaget gör regelbundna hälsokontroller, och äldre anställda får lite tätare kontroller.

Kent Thunberg är bolagets grundare och områdeschef. Han har inte tagit del av DO:s stämningsansökan och vill därför inte kommentera den. Men bolagets generella policy att inte anställa taxichaufförer som fyllt 70 har med trafiksäkerheten att göra, berättar han.

– Någon gång måste man sluta, man kan få försämrad syn vid 70 om inte annat.

Inte heller bolagets juridiska ombud Linda Lindberg vill kommentera stämningen, men lovar att komma tillbaka med kommentarer när hon fått möjlighet att läsa den.

Stämningen sker i ”preskriptionsbrytande syfte”, skriver DO i sin ansökan till AD och begär att komma med ytterligare uppgifter inom ett par veckor.

Tunabergs Taxi har cirka 200 anställda och ingår i Keoliskoncernen.