Martin Klepke webbledartopp

Överskottsmålet tog en stor plats när Socialdemokraternas Magdalena Andersson i dag kommenterade alliansens vårbudget och presenterade delar av den socialdemokratiska skuggbudgeten.

Socialdemokraterna motsätter sig alliansens besparing på 100 miljoner kronor på försvaret och vill omfördela höjningen av tobaksskatten så att en större del hamnar på cigaretter i stället för på snus.

Det är en liten men välkommen förändring, om nu syftet med en punktskatt, som politikerna alltid säger, också ska vara att förbättra folkhälsan.

Att genom en mycket stor höjning av snuspriset få folk att gå över till cigaretter, vilket lär blir följden av alliansens förslag, gynnar möjligen Medelhavsländernas tobaksindustri men knappast folkhälsan.

I Socialdemokraternas eget vårförslag kvarstår de stora posterna att återställa Alliansens ineffektiva momssänkning på restauranger och den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. De pengar som frigörs ska i stället satsas på jobbskapande åtgärder.

Ändringarna har alla förutsättningar att nå det som finanspolitiken primärt bör syfta på, att öka andelen sysselsatta och att minska arbetslösheten.

Med få nya konkreta förslag hos såväl alliansens som Socialdemokraterna kom dagens presskonferens mer att handla om överskottsmålet.

Som både Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet tidigare har konstaterat kommer Anders Borgs finanspolitik inte att nå detta överskottsmål, något som även Magdalena Andersson påpekade.

I debatten om svensk ekonomis långsiktiga framtid vore det dock mer konstruktivt om både alliansen och Socialdemokraterna någon gång kunde tala klartext om hur överskottsmålet bör ändras, snarare än att ständigt banka detta döende mål i huvudet på varandra.