Arbetsförmedlingen utreder om utbetalningar av anordnarbidraget i fas 3 kan vara ett olagligt statsstöd i strid med EU-reglerna, men regeringen har inte anmält bidraget till EU-kommissionen.

– Regeringen har gjort bedömningen att ekonomiskt stöd som lämnas till en arbetsgivare som anordnar sysselsättningsplatser i fas 3 faller utanför ramen för EU:s statsstödsregler, varför någon anmälan inte behöver göras, enligt Catharina Nordlander, rättschef på arbetsmarknadsdepartementet.

På grund av tidsbrist svarar hon med e-post. Därmed går det inte att ställa följdfrågor.

Bara EU-kommissionen kan godkänna statsstöd. Det är också EU-kommissionen som övervakar att medlemsländerna följer EU-reglerna om olagligt statsstöd. För att kontrollen ska fungera krävs att EU-länderna rapporterar.

Kommuner och myndigheter ska följa EU-reglerna. De är skyldiga att informera regeringen om alla stöd som kan bli föremål för prövning i EU-kommissionen. Bara regeringen  kan anmäla statsstöd till EU-kommissionen.

När det gäller vem som har ansvaret för att kontrollera att anordnarbidragen i fas 3 inte strider mot EU-reglerna och svensk lag är Catharina Nordlander tydlig:

– Förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin anger att Arbetsförmedlingen när fråga om ekonomiskt stöd prövas i ett enskilt fall ska säkerställa att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. Förordningen är tydlig på den punkten.

Kontrollerades förordningen mot EU:s regelverk?

– Förordningstexten är i enlighet med EU:s regelverk.

Har regeringen något ansvar för att kontrollera att Arbetsförmedlingen följer regelverket i det här fallet?

– Varje myndighet har eget ansvar för att följa de regelverk som gäller.

Fas 3 startade i mars 2009. Arbetsförmedlingen har inte kontrollerat om anordnarbidragen strider mot EU-reglerna. Strax före jul inleddes en utredning som blir klar om några veckor.

• Alla fas 3-bidrag synas