Inom några veckor blir Arbetsförmedlingens utredning klar. Den ska visa om och i så fall när utbetalningar av anordnarbidrag i fas 3 kan vara olagligt statsstöd. Sedan ska Arbetsförmedlingens avgöra om det krävs nya kontrollrutiner.

– Det här är en del av vårt arbete med att förebygga felaktiga utbetalningar. Vi säger inte att vi har gjort något fel. Vi vill bara vara säkra på att vi gör vad vi ska för att förebygga felaktiga utbetalningar, säger Joanna Berlin, chefsjurist på Arbetsförmedlingen.

Granskningen gäller alla anordnare – privata företag, föreningar samt kommuner och landsting. Den springande punkten är om de statliga anordnarbidragen gynnar dem och snedvrider konkurrensen.

I drygt ett par år var allt som liknar riktiga jobb förbjudet i fas 3. Förbudet avskaffades på hösten 2011. Nu förekommer både arbete och påhittade aktiviteter – som att skriva en bok om gammal människas liv, för att nu ta ett exempel.

Både arbete och skapade aktiviteter är med i granskningen. Juristerna är inte klara med vad som ska definieras som affärsverksamhet. Anordnarbidrag till kommuner och landsting kan vara olagligt statsstöd om de sysslar med affärsverksamhet.

För fem år sedan startade fas 3. Samtidigt blev de sista avsnitten i regeringens förordning klara. Arbetsförmedlingens granskning startade strax före julen 2013.

– Tidigare har vi inte bedömt att det har funnits någon större risk för felaktiga utbetalningar, uppger Joanna Berlin.

Den 1 juli 2013 kom en ny lag om tillämpningen av EU-reglerna om olagligt statsstöd. För ett par veckor sedan kom en statlig utredning om felaktiga utbetalningar till exempelvis jobbcoacher och fas 3-anordnare.

– Sedan utredningen tillsattes har vi tittat på allt som rör felaktiga utbetalningar. Vi ser att det finns förbättringsområden och vi vill vara säkra på att vi gör rätt, förklarar Joanna Berlin.

Enligt den nya lagen ska olagligt statsstöd betalas tillbaka. Exakt hur långt tillbaka i tiden kraven kan sträcka sig är däremot oklart.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för att förhindra felaktiga utbetalningar och olagligt statsstöd. Det är regeringens inställning och Joanna Berlin håller med:

– Vi har fått det ansvaret i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin.

• Regeringen har inte EU-anmält fas 3-bidragen

Fas 3-bidrag för 1,4 miljarder

• 2013 betalades drygt 1,4 miljarder ut i anordnarbidrag i fas 3. 43 procent av fas 3-deltagarna är placerade i privata företag. Kommuner, landsting och mer eller mindre ideella föreningar är också fas 3-anordnare.
• Nästan 35 000 personer var inskrivna i fas 3 i mars. För var och en av dem får anordnarna ett bidrag på 225 kronor per dag eller runt 5 000 kronor i månaden.
• Som mest får fas 3-deltagarna 14 960 kronor i månaden i aktivitetsstöd. 4 300 deltagare får ingen ersättning alls. De får ansöka om socialbidrag.