Hjälpmedelstekniker, som oftast är män, tjänar 24 000 kronor. Läkarsekreterare och tandsköterskor, oftast kvinnor, tjänar 22 300. Diskrimineringsombudsmannen slår fast att löneskillnaden är osaklig, skriver Vision.

–Än så länge lever de inte upp till lagens krav. De måste komma in med en analys kring varför det ser ut så här, säger Lotta Cosford, granskare på DO, till tidningen.