Hotet om konflikt fick Site Tel i Sollentuna att ge med sig. Företaget tecknar kollektivavtal efter IF Metalls varsel om blockad.

I går skulle IF Metalls blockad mot övertid, inhyrning och nyanställningar på företaget Site Tel i Sollentuna ha trätt i kraft, men så blev det inte. Företaget undertecknade i sista stund en avsiktsförklaring om att gå med i Teknikföretagen, och därmed bindas av kollektivavtal.

– Det känns riktigt skönt. Inte för oss egentligen, men för våra medlemmar på företaget, säger Stefan Leiding, ordförande i IF Metall Stockholm.

Facket hade under flera års tid förhandlat med företaget utan att det gett resultat.

– Tyvärr så lyssnar de inte om man inte går så långt som till att varsla om konflikt. Det är tråkigt att det ska vara så, men nu har vi alla fall löst det här, säger Stefan Leiding.

Han poängterar att det inte bara är en facklig fråga att företag ska bindas av kollektivavtal. Den svenska modellen bygger på att fack och arbetsgivare reglerar arbetsmarknaden genom avtal. Om några företag ställer sig utanför avtalen kan de gynnas i konkurrensen med andra, genom att ge sämre villkor för de anställda.

– Det här är inte bara en facklig seger, utan en seger även för arbetsgivare och för hela den svenska modellen.

Site Tel är ett företag som tillverkar batterikomponenter. Företaget har ett 20-tal anställda varav åtta är medlemmar i IF Metall.