gunhildwallin… Gunhild Wallin, som just skrivit en handbok om detta?

– Ett lärande där själva arbetsplatsen används. Starten är en analys av vart man ska gå och vilken kompetens som behövs. Och sedan skapas en organisation som systematiskt tar vara på den kompetens som inhämtas. Kanske arbetsrotation …

På vilket sätt är det bra för den anställde?

– Han eller hon ökar sin möj­lig­het att hänga kvar på ar­bets­platsen – eller söka nytt jobb.

… och för verksamheten?

– Den blir konkurrenskraftig i en omvärld där stora förändringar pågår.

Och vad har du själv lärt dig under jobbet med boken?

– Åh, det var otroligt lärande! Jag har förstått att det – bakom högtidstalen om kompetensutveckling – finns en enorm möjlighet till förändring. Men det krävs vilja, analys, strategi – och uthållighet.

FOTNOT: Handbok i arbetsplatslärande har getts ut med stöd av Europeiska socialfonden och på uppdrag av den partssammansatta styrgruppen i Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. Anna-Karin Florén är den andra författaren.

Mer om kompetensutveckling