Nu är systemet med aktivitetsrapporter fullt utbyggt. Senast den 14 mars skulle 437 000 arbetslösa lämna in sina aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen.

261 000 rapporter kom in. Det betyder att sex av tio arbetslösa lämnade in en rapport.

Mest rapporterade arbetslösa med ersättning från a-kassan. De kan bli av med pengar om de inte svarar. En utebliven rapport ska leda till sanktioner enligt den nya, femgradiga skalan. 79 procent de arbetslösa med a-kassa rapporterade.

Minst rapporterade öppet arbetslösa utan a-kassa. I den gruppen rapporterade bara var fjärde. De övriga tre fjärdedelarna riskerar ingenting genom att inte svara. De är redan hänvisade till att ansöka om socialbidrag.

Rapportkravet infördes den 1 september för alla med a-kassa samtidigt som straffen mildrades genom att den nya, femgradiga sanktionstrappan infördes. Tidigare kunde en arbetslös bli av med a-kassan direkt. Nu krävds det fem beslut av Arbetsförmedlingen och a-kassan för att någon ska bli med ersättningen helt och hållet.

Sedan den 1 december förra året har antalet arbetslösa som måste rapportera ökat månad för månad. Först tillkom arbetslösa ungdomar, sedan långtidsarbetslösa och i mars folk i rehabilitering, folk med starta-eget-bidrag samt deltagare i kommunala program.

Nu omfattas för första gången alla arbetslösa som är inskrivna vid arbetsförmedlingen.