Arbetsmiljöverket ska specialgranska belastningsskador. De är den största orsaken till arbetsskador och har ökat de senaste 20 åren. Vårdyrken tillhör de värst drabbade och en orsak är att allt fler sjuka och äldre vårdas i hemmet.

– Det går nästan aldrig att få arbetsmiljön i ett hem att bli lika god som på ett äldreboende, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket som anser att landstingen och kommunerna bär ett stort ansvar.

Att stressen ökar på många arbetsplatser tror han har en stor del i att belastningsskadorna ökar.

– Det gör att man kanske tar genvägar och inte använder de hjälpmedel som finns.

Vårdyrken tillhör de värst drabbade men belastningsskador förekommer inom flera yrken. I vår ska Arbetsmiljöverket därför hårdsatsa med inspektioner på 1 000 arbetsplatser runt om i landet. Dessa ska sedan följas upp efter sommaren.

Satsningen ingår i ett pågående projekt för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor, vars ohälsa kopplad till arbetet är 40 procent större än mäns. Kvinnor är även överrepresenterade när det gäller belastningsskador, medan män är överrepresenterade när det gäller olycksfallsskador.

De senare kan ofta vara akut allvarliga, men belastningsskador tar ofta längre tid att rehabilitera. I många fall kan den belastningsskadade aldrig återgå till sina gamla arbetsuppgifter. Det gör dessa skador oerhört kostsamma både för samhället och individen.

Förutom vården kommer även tvätterier och industrier med monotona arbetsuppgifterna att prioriteras i granskningen. Inom dessa områden kan belastningsskador ofta förebyggas genom organisationen av arbetet, enligt Mats Ryderheim.

– Är de enskilda arbetsuppgifterna monotona kan lösningen vara rotation så att man byter arbetsstation då och då. Det borde även företagen tjäna på i längden eftersom de blir mindre sårbara om fler kan klara flera olika arbetsuppgifter.

Fakta

Arbetsmiljö i Sverige

  • Belastningsskador är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsskador och har ökat de senaste 20 åren.
  • 28 procent av alla kvinnor som anmälde arbetssjukdom eller arbetsolycka uppgav belastning som orsak.
  • Motsvarande siffra för männen var 24 procent.
  • Undersökningar tyder även på ökad stress på många arbetsplatser, vilket kan bidra till belastningsskador.
  • Antalet personer som känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökar också och färre känner sig motiverade i sitt arbete.
  • Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har dock minskat under 2012 och 2013.

Källa: Arbetsmiljöverket, Sveriges Företagshälsor (TT)