Thomas Elovsson och Peter Geschwinds replik av den klassiska brittiska förortsbyggnaden Apollo Pavilion. 2013 Foto: Jean-Baptiste Beranger.

Thomas Elovsson och Peter Geschwinds rekonstruktion av den klassiska brittiska förortsbyggnaden Apollo Pavilion. 2013. Foto: Jean-Baptiste Beranger.

Utställningen ”Tensta museum” kan ses som en programförklaring för hur konsthallen vill arbeta. Tanken att konstnärer, arkitekter, forskare och alla andra involverade i det tillfälliga museet ska bidra till en mer komplex bild av Sverige genom att fördjupa sig i Tensta som plats blir här mer än inbjudande.

På Tensta Museum kan man därför lära sig mer inte bara om den långa förhistoria som det 30-års jubilerande gymnasiet i Tensta (som sedan 2009 heter Ross Tensta gymnasium) har. Den sträcker sig ända tillbaka till medeltiden och Byskolan i Gamla Stan via Norra Latin som 1984 utlokaliserades och blev Tensta gymnasium. Utan även om hur politiska, kulturella och utopiska idéer kring arkitektur och samhällsplanering finns närvarande i Tensta. bara man vill se, och som konsthallen nu gör, lyssna på de som har erfarenheter från platsen och kan berätta.

Till exempel vittnar alla toppar och höjder skapade av schakt- och rivningsmassor från Stockholmsområdet i Katarina Lundgrens film Artificiella höjder om en annan tid och om andra utopier – samtidigt som deras framtida öden som igenvuxna parker eller blivande skidanläggningar säger mycket om dagens drivkrafter.

Helena Matsson, Meike Schalk och Sara Brolund de Carvalho vill fånga upp tidigare erfarenheter med föreningen Aktion Arkiv. Den första aktionen av tre äger rum i form av ett vittnesseminarium den 5 mars kring den internationella bostadsförnyelsekonferens som hölls i Tensta 1989. En av deltagarna, som då skrev ett tiopunkts program för vad som bör göras i Tensta, var den brittiska arkitekten Rod Hackney. Nu, 25 år senare, återvänder han till Tensta.

Det som gör Tensta museum så infallsrikt är också alla de modernistiska byggnadsprojekt och utopiska idéer som flera av konstnärerna i utställningen närmat sig på olika sätt. Som Peter Geschwind och Thomas Elovsson med sin egen version av paviljongen och det offentliga konstverket Apollo Pavilion från 1969 i Peterlee, Storbritannien.

Thomas Olsson

Läs mer om konsthallen och om kommande aktioner

Konstutställning

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige

Visas på: Tensta konsthall
Pågår till och med: 18 maj

Fakta

Tensta Museum har dessutom en mängd satellitutställningar eller filialer utanför Tensta konsthall.  På Stadsmuseet visar till exempel Katarina Lundgren utställningen ”Stockholms tippar och toppar”

Bästa sättet att följa vad och var som händer på Tensta museum är att gå in på Tensta konsthalls hemsida.

Planerade aktioner av Aktion Arkiv:

Aktion 1
Tensta Konsthall, onsdag 5 mars 18.30
Vittnesseminarium om bostadskonferensen i Tensta 1989.
I samarbete med Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Stockholms Arkitektförening och KTH Arkitekturskolan.

Aktion 2
Tensta Konsthall, söndag 13 april
Temadag kring visionerna, byggandet och boendet på Glömmingegränd med arkitekten Ylva Larsson

Aktion 3
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, torsdag 8 maj 18:00
Debatten ”Kampen om rummet”

Mer om Apollo Pavilion som skapades av Victor Pasmore kan man läsa här.